Un taller pels sense llar

Leve Projects Escola Taller “La Troballa”

 

L’Escola Taller “La Troballa” forma part d’una proposta estratègica global per millorar les condicions de les diverses instal·lacions de la Fundació Arrels en la seva tasca per atendre les persones sense sostre. El projecte consisteix en l’adequació d’una antiga fàbrica de conserves de Ciutat Vella, posteriorment utilitzada com a taller de fabricació de banderes, per convertir-lo en la nova seu d’aquesta escola taller.

 

“La Troballa” va néixer el 2001 per acollir les persones sense sostre amb major fragilitat o en situació de risc. Es tracta d’un espai reestructurador de la persona que permet ocupar el temps lliure i recuperar hàbits personals i socials a través d’activitats artesanals i de manipulació.

 

Amb els anys, “La Troballa” s’ha anat complementant amb espais per a la formació i venda dels productes manufacturats, ja sigui amb atenció directa al ciutadà o per comanda. L’èxit de la iniciativa ha donat lloc a una necessitat d’espai que correspon a l’augment de l’activitat, a la progressiva incorporació de noves especialitats i a la necessària visibilitat de què s’hi fa. Per això, s’ha optat pel trasllat del local existent a un espai centenari que triplica la seva superfície, emplaçat en un carrer comercial de primer ordre proper als principals recursos socials dels seus principals usuaris i amb unes immillorables condicions espacials i funcionals per a l’activitat proposada.

El procés de disseny s’ha fet amb l’acompanyament constant de la junta directiva de la Fundació, alguns dels membres de la qual són persones sense sostre. L’adequació del local posa en joc una estratègia de campus urbà, on la xarxa d’espais destinats a l’atenció de persones sense sostre té la proximitat idònia per ser útil a aquest col·lectiu.

L’espai interior del local es destina a taller d’aprenentatge. La sala gran és l’àmbit de treball en comú, amb taules i bancs de treball disposats en un espai diàfan.

 

Compartir Article: ·

Paraules Relacionades: , , , ,

Articles Relacionats