Posant a prova la Tecnologia Smart a la ciutat

Leve Projects Girona Smart Camí Escolar

En el marc del Màster Smart Cities impartit per la Universitat de Girona, es va desenvolupar el taller de Projectes Urbans amb l’objectiu d’establir un lligam entre el planejament urbà i les tecnologies de mesura intel·ligent, i per a ser desenvolupat com un laboratori on assajar diferents propostes “smart” posant la ciutat i les seves necessitats en primer terme i les eines de les TIC al seu servei.

 

 

El taller es va centrar en la necessitat de millorar i enfortir les xarxes de Camins Escolars per donar seguretat i autonomia als infants en els seus trajectes als centres escolars. Es va definir una metodologia de desenvolupament del projecte urbà replicable i escalable, aplicada a la creació de xarxes de Camins Escolars, amb l’objectiu de desenvolupar una aplicació que permetés geolocalitzar els recorreguts dels alumnes.

 

 

A partir de l’elaboració del mapa de recorreguts de cada alumne i de la categorització de l’alumnat segons el grau d’autonomia, es van classificar els recorreguts en funció de diverses variables com la distància, el pendent, la seguretat vial, l’accessibilitat en bicicleta, la proximitat a punts d’intermodalitat o la localització de punts de trobada. Finalment, amb l’ajuda de sistemes de gestió de dades es va visualitzar l’aranya escolar i es van categoritzar els recorreguts més òptims.

 

Compartir Article: ·

Paraules Relacionades: , , ,

Articles Relacionats