Jornades d’Arquitectura Cooperativa

Eva Serrats

Davant la creixent voluntat d’una part de la ciutadania de formar part dels processos de transformació de la ciutat, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va acollir, a través del “Programa de millora de la competitivitat” del Pla Impulsa, unes Jornades centrades en el paper actiu de l’arquitecte dins els processos participatius i en les eines necessàries perquè la participació real sigui possible, satisfactòria i útil.

 

Poda col·lectiva de la Gran Muralla Verda, una tanca de teix de 36 peus d’altura al voltant d’Oakley Hall, plantada el 1720 pel primer comte de Bathurst. Prop de Cirencester, Anglaterra, 14 d’agost de 1962. / Font: imgur.com/gKV1tul

 

Les Jornades, adreçades tant a arquitectes com a ciutadans que formen part de processos de participació concrets o que, des del seu rol professional dins de les administracions, tenen la necessitat d’integrar la participació en el seu treball de servei a la ciutadania, tenien per objectiu oferir formació en eines i metodologies de participació ciutadana; definir unes condicions adients per al desenvolupament dels processos de participació ciutadana; promoure el rol útil de l’arquitecte en projectes i processos de participació ciutadana; i compartir coneixements i coordinar iniciatives.

 

Taller de construcció de castells amb Álvaro Solache.

 

Les Jornades es van concebre en base a tres punts de partida. En primer lloc, el reconeixement i la contextualització d’una realitat social emergent: la demanda i el desig creixent de la ciutadania de formar part dels processos de transformació de la ciutat. Les formes habituals de disseny urbanístic i arquitectònic estan cenyides a un marc d’interessos que exclou la major part d’agents implicats i/o afectats per la transformació, principalment veïns i usuaris de l’espai. L’objectiu dels processos participatius és incloure aquests agents en el procés de disseny urbanístic i arquitectònic de l’espai.

 

Taller ‘Mapes d’Experiència’ a càrrec d’Ariel Guersenzvaig.

 

En segon lloc, el reconeixement dels valors de la Intel·ligència col·lectiva a l’hora de desenvolupar un projecte i cercar mecanismes per a fer possible la cocreació. El disseny participatiu consisteix a cercar vies inclusives per integrar en un procés cocreatiu els diferents agents que intervenen en un projecte urbanístic o arquitectònic. Aquests projectes s’articulen en el context d’una forma ad­aptativa i orgànica, transformant-se en un procés col·laboratiu, creatiu i obert que retorna la capacitat de decisió als agents i experts locals.

Per últim, el reconeixement de les mancances en les condicions actuals per a la participació ciutadana.

 

Entrevista a Herman Hertzberger per al documental Thoughts on Participation.