Can Tunis

Eva Serrats

“Un nen s’avança i es posa en primer pla, enfadat.

Can Tunis es va crear a finals dels 80 com un barri modèlic per a gitanos. I allà va quedar: lluny de tot, aïllat, al marge d’una ciutat que s’anava posant, día a día, més guapa. Fins que es va convertir en un problema i es va decidir fer-lo desaparèixer.

Estava fotografiant-ho i aquest nen em va interpelar, defensant el seu barri de ser objectiu, també, de la meva mirada.”

 

Fotografia i text d’Eva Serrats

Compartir Article: ·