La Floresta,

Aparcament a la Floresta

En Dionisio ens demana un aparcament dins la seva parcel.la on aparcar el cotxe i la moto, i de retruc, millorar l’accessibilitat a casa seva.

La parcel.la arriba al carrer amb un tal·lus natural de gairebé sis metres de desnivell. Cal esculpir. Proposem un reclau on es preserven tots els arbres, amb la dimensió ajustada a la mida que la normativa preveu per un vehicle.

L’estratègia passa per utilitzar el bloc de formigó utilitzant la terra de l’esvoranc com a part de la mescla. S’utilitza un bloc llis per anar construint, en apilament de filades, un graonat que es va ajustant a les pendents del terreny i les tanques dels veïns. Les filades dibuixen una gran fornícula. La mida precisa del bloc s’associa a la de les contrapetges de l’escala que la recorre. D’aquesta manera, la contundència de la solució constructiva de la contenció del terreny i l’element lleuger de l’escala foment una unitat.

Suspès d’una creueta metàl·lica al capdamunt es despenja un enfilat de barilles que fan de barana, tamisen i alleugereixen la presència del conjunt

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici juliol 2022
Data Final (En procés)
Titol Aparcament Obert en habitatge Unifamiliar
Missió Projcte i Direcció de Obres
Tipologia Habitatge Unifamiliar
Emplaçament Carrer de Vallvidrera, La Floresta. TM Sant Cugat del Vallès
Superfície 30 m2
Promotor Dionisi Gimenez
Pressupost (en curs)
Autors Francesc Pla i Eva Serrats
Col·laboradors Gabriel Agirre (arquitecte)