La Floresta,

Apartament a Cal Cucut

L’antiga construcció annexa a la Masia, on hi havia el paller i es trepitjava el raïm, està en desús. La família la vol reconvertir en un apartament autònom.

El projecte comença per un racó, resignificant el cup, el dipòsit semi enterrat on antigament s’acumulava el vi. Una construcció ceràmica tancada, inaccessible, massa petita per esdevenir una estança i massa gran per deixar-la a banda. Què en fem? Com pot tornar a prendre un paper mantenint la seva presència? Al capdavall va ser el motiu de tota la construcció d’aquest petit obrador.

Es proposa un enderroc estratègic basat en una obertura parcial. Un gest que transforma un interior en una fornícula. Una cantonada útil oberta a la resta d’estança, des d’on contemplar-la i des d’on contemplar l’era exterior. La recol·locació de la ceràmica recuperada i el nou graonat que permet enfrontar espais on seure formen part d’un gest propi de les caixes, del desplegament, de l’abatiment de plans, quasi del mon del mobiliari. El lloc dels sofàs.

div>

L’altre decisió també té la preexistència com a punt de partida. La portalada. El projecte recupera la portalada existent, obrint-la de nou i recuperant la seva dimensió agrícola. Decisió que permet concentrar totes les obertures a l’era en una de sola, grossa, quasi desproporcionada. S’amplia cap l’interior per fer-hi lloc a la nova carpinteria envidrada donant l’amplada suficient per replegar els portons de fusta.

A partir d’aquí s’enlaira un recorregut d’ascensió per l’interior fins a l’altell, on es col·locarà el llit. Un trajecte on les parts més domèstiques de l’apartament van trobant el seu lloc. Tot fa com una espiral. Trobem la graonada conservada, el lavabo i la dutxa sobre la fornícula aprofitant el reclau d’antigues instal·lacions. Al final, un nou tram d’escala i l’altell.

La nova coberta aïllada permet una finestra longitudinal sobre la vall de la Riera de la Llacuna i una llum rasant que deixa el sostre il·luminat, lleuger. Sota l’altell, la cuina.

La darrera decisió, té molt a veure en retornar a l’espai una idea unitària. Que el rosari de fragments reprenguí la intenció de sala única. Per això l’embarrat que protegeix els altells i l’escala redibuixen una gran làmpada organitzada al voltant d’una nova claraboia central. Tot penja sobre una gran sala oberta a l’era.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici març 2021
Data Final primavera 2023. Previsió
Títol Reforma interior d'un taller per fer-hi un apartament
Missió Projecte i Direcció d'Obres
Tipologia Habitatge
Emplaçament Cal Cucut, La Llacuna. Anoia. Barcelona
Superficie 60 m2
Promotor Família Jódar Garcia
Pressupost (en procés)
Autors Francesc Pla i Eva Serrats
Col·laboradors Robert Brufau (BBG), Manolo (Manobre artista), Sebastià (mestre en bricolatge)