La Floresta,

Arquitectes de Capçalera

Seguint la lògica d’atenció directa i personalitzada de les preocupacions ciutadanes i individuals, Arquitectes de capçalera és la branca d’atenció que desenvolupa Leve amb la voluntat d’atendre de forma directa consultes diverses. Com un paral·lelisme de la tasca feta per un metge de capçalera, arquitectes de capçalera és la translació a l’estudi d’arquitectura de les petites consultes que s’allunyen de grans projectes però són essencials per a les persones a títol individual.

L’atenció a mode d’arquitectura de capçalera permet rebre consultes diverses –des de peticions per fer un projecte fins a petites actuacions com refer un mur o mesures per millorar l’eficiència energètica–. Els arquitectes prenen nota de les necessitats i dubtes de cada persona per estudiar el cas i proposar respostes. En alguns casos les consultes queden només amb això ja que Leve es desvincula de la resta del procés derivant les persones interessades a altres professionals o perquè les persones interessades fan marxa enrere.

En altres ocasions l’atenció segueix després amb un acompanyament per tramitar llicències, obtenir informació i documents per impulsar un projecte… En el cas de necessitar una actuació, Leve pot encarregar-se’n segmentant el procés, és a dir, no necessàriament s’acaba el procés amb la direcció de l’obra sinó que es pot quedar en les fases prèvies com les d’avantprojecte o projecte executiu.

Horari cada dijous de 16h a 19h
Títol Arquitectura de capçalera
Missió Atanció a la ciutedania
Emplaçament Plaça Miquel Ros 5, La Floresta
Promotor LEVE

Articles Relacionats

Posar l’arquitectura al servei de la ciutadania des del Col·legi d’Arquitectes

Des de l’esclat de la crisi l’arquitectura s’ha vist obligada a transformar-se per múltiples factors. D’una banda, i potser la més evident, la davallada de noves construccions ha estat clau i, per tant, les accions dels i les arquitectes han passat a centrar-se en rehabilitacions i petits projectes. D’altra, l’esclat ha coincidit amb el final... Read more »