La Floresta,

Claret

Un petit cobert en desús s’ha de convertir en apartament per a una persona de pas. El cobert és la darrera construcció d’una finca burgesa al costat del Park Güell, està col·locada a la part més alta de la parcel.la i gaudeix d’unes vistes panoràmiques sobre Barcelona, per sobre de la casa principal, increïbles. Alhora, té accés independent pel carrer de dalt.

La proposta mira de resoldre tots els serveis, lavabo i cuina, en una primera franja just a l’entrada, alliberant la resta de l’espai per l’estudi, el llit i el rober, que conviuen en una sala única solament diferenciada per una tarima. Una tarima intermèdia que col·loca el llit i que privatitza el rober posterior al capçal i s’ofereix com una grada-estar a la sala-estudi

Data d'Inici
Data Final
Títol Claret
Missió Projecte i Direcció d’Obres
Tipologia Reforma interior Habitatge unifamiliar
Emplaçament
Superfície
Promotor
Pressupost
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors

Articles Relacionats

Estudi estratègic d’encaix urbà del Moll de la Fusta

  El Moll de la Fusta, més de 30 anys després de la seva construcció, necessita una redefinició del seu paper a la ciutat. La reflexió ha d’ajudar a repensar el difícil encaix ciutat–port. La visió estrictament immobiliària dels espais portuaris necessita el contrapunt d’una aproximació més urbana que posi en valor la riquesa dels... Read more »

De carretera a carrer

La carretera es fa carrer. Segueix el mateix eix, amb llums que dibuixen la línia al cel i una discreta rugositat a terra, puntuada per LEDs.   La secció, estricta i capaç: dues vies per a cotxes i una pista bici a cada banda, segura, funcional, llegible, com a Flandes en medi urbà.    ... Read more »