La Floresta,

32 Habitatges dotacionals a Badia del Vallès

La proposta renuncia a seguir construint blocs en alçada a Badia del Vallés. De fet, l’edifici pretén identificar-se amb la volumetria i ocupació d’un equipament. Un equipament, ara residencial, que ocupa, com ho fan els edificis socials de Badia, el centre d’un dels grans buits urbans que deixen les gran pantalles habitacionals.

El projecte vol qualificar aquest gran buit urbà. Sense fragmentant-lo amb una presència desmesurada, reiterativa, que condemna un davant, escàs, i un darrera d’ombra perpetua. Qualificar-lo minimitzant l’alçada del nou edifici, convocant una model de pavelló que ofereix una porxada oberta, deprimint lleugerament l’endreça dels cotxes per garantir la continuïtat visual a tot vol, però sobretot, construint una idea de carrer, d’espai de convivència, intens, com expressió d’urbanitat.

Aquest carrer organitza l’edifici i l’espai al seu voltant. La seva orientació literal, ressegueix la diagonal de la parcel.la i l’allarga fins la porta solar, l’escletxa entre els dos grans edificis, permetent una continuïtat més enllà de la parcel.la.

Alhora, permet una estructura en dos blocs, complementaris, que organitzen les 32 cases passants, orientades a l’assolellament alternat i de vocació panoràmica. El conjunt, s’intensifica en aquest carrer central, ample, lluminós, ple de vida. Les façanes del perímetre, l’emboliquen a la manera residencial.

L’aparcament de vehicles i de bicicletes, reivindicat com un espai digne, comparteix porxada i centralitat amb el vestíbul obert, condició necessària per la vinculació urbana i veïnal de l’edifici amb el seu entorn.

El projecte es fonamenta en la construcció d’un nou espai cívic d’escala veïnal que es situa sobre el tall de llum format per l’espai buit fixat entre els edificis.

Tots els habitatges s’organitzen amb un espai interior continu. Aquest espai interior, comú i passant organitza la distribució del pis i a l’hora conté els programes d’estar, menjador i cuina. Un espai servidor amb programes permet l’optimització total d’espais residuals de distribució. En el centre d’aquest espai servidor continu es situa una cuina oberta que participa i qualifica l’interior de l’habitatge.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici desembre 2020
Data Final -
Títol 32 Habitatges dotacionals a Badia del Vallès
Lema Clau7b
Missió Projecte i Direcció d'Obres (concurs no guanyat)
Tipologia Habitatge col·lectiu
Emplaçament Carrer Saragossa, Badia del Vallès
Superficie 2500
Promotor INCASOL
Autors Francesc Pla, Eva Serrats, Rosa Rull i MAnel Bailo (ADD arquitectura)
Col·laboradors Oriol Valls (arquitecte, Jordi Peraamon (arquitecte)