La Floresta,

Escola Taller "La Troballa"

L’Escola Taller “La Troballa” forma part d’una proposta estratègica global per millorar les condicions de les diverses instal·lacions de la Fundació Arrels en la seva tasca per atendre les persones sense sostre. El projecte consisteix en l’adequació d’un antic taller de fabricació de banderes de Ciutat Vella per convertir-lo en la nova seu d’aquesta escola taller.

“La Troballa” va néixer el 2001 per acollir les persones sense sostre amb major fragilitat o en situació de risc. Es tracta d’un espai reestructurador de la persona que permet ocupar el temps lliure i recuperar hàbits personals i socials a través d’activitats artesanals i de manipulació.

Amb els anys, “La Troballa” s’ha anat complementant amb espais per a la formació i venda dels productes manufacturats, ja sigui amb atenció directa al ciutadà o per comanda. L’èxit de la iniciativa ha donat lloc a una necessitat d’espai que correspon a l’augment de l’activitat, a la progressiva incorporació de noves especialitats i a la necessària visibilitat de què s’hi fa.

Per això, s’ha optat pel trasllat del local existent a un espai centenari que triplica la seva superfície, emplaçat en un carrer comercial de primer ordre proper als principals recursos socials dels seus principals usuaris i amb unes immillorables condicions espacials i funcionals per a l’activitat proposada.

El procés de disseny s’ha fet amb l’acompanyament constant de la junta directiva de la Fundació, alguns dels membres de la qual són persones sense sostre.

L’adequació del local posa en joc una estratègia de campus urbà, on la xarxa d’espais destinats a l’atenció de persones sense sostre té la proximitat idònia per ser útil a aquest col·lectiu.

L’espai interior del local es destina a taller d’aprenentatge. La sala gran és l’àmbit de treball en comú, amb taules i bancs de treball disposats en un espai diàfan.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 01/08/2016
Data Final 31/01/2018
Títol Escola Taller "La Troballa"
Missió Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d'Obra
Tipologia Reforma
Emplaçament Ciutat Vella. Barcelona
Superfície 590 m2
Promotor Arrels Fundació
Pressupost 280,852.38 € (PEM)
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Inmobiliaria Blauet Nubiola SL (propietat), Emeteri Pujol (arquitecte tècnic propietat), TDI Enginyers (instal·lacions), Xavier Mora (arquitecte tècnic), Giovanna de Caneva (projecte), Cristina Brun projecte), Guillem Bigas (projecte), Miquel Arias (projecte), Oriol Valls (projecte)

Articles Relacionats

La Nova Troballa obre les portes

Després d’alguns mesos d’intensa dedicació, el passat 3 de febrer vàrem obrir les portes de l’Escola Taller La Troballa de la Fundació Arrels, el taller ocupacional per a persones sense sostre situat al carrer Ample, amb una gran festassa que coincidia amb els 30 anys de la Fundació. Passades unes setmanes de trasllat des del... Read more »

El treball col·lectiu

La feina individual permet no dependre d’altres persones, complir o incomplir terminis en base als compromisos i capacitats d’un mateix. Però el treball col·lectiu ben preparat, malgrat la dificultat de coordinació, permet trobar perfils professionals específics per resoldre necessitats concretes que surten en el transcurs de qualsevol projecte. Una persona o un equip tancat difícilment... Read more »