La Floresta,

Nou Ceip Sanchis Guarner

Des del principi la intenció ha sigut que l’escola forma part del Poble. Que els infants identifiquen la seua segona casa com a part del seu paisatge.

Per això s’ha projectat un edifici format per casetes, com una extensió natural de la seua trama urbana, de la seua tipologia edificatòria, de les seues proporcions, dels seus trets. Alhora, s’ha lligat la seua organització interior a la continuïtat dels seus carrerons, a l’acompanyament dels seus materials, textures, acabats, vegetació… A una forma de fer.

Una cobertura prisada, plegada com un joc de papiroflèxia, com arrugada al final de la parcel•la per donar espai al pati, es converteix en el dispositiu de canvi d’escala. En el mecanisme des d’on la unitat xicoteta, la caseta, la coberta a dos aigües, l’aula, el xicotet passadís…s’expressa com un mantell continu, a escala del paisatge que se li obra davant.

L’escola és per tant, un edifici unitari format per la suma de petits, de casetes. Un dispositiu de vinculació, de diàleg, entre l’estança, el racó, la finestra, i el territori, el gran format. Entre allò xicotet i allò gran.

Però l’analogia de l’espai comú també ho és de l’espai compartit. L’escola comença per un carrer, que s’obri a una plaça interior, l’Àgora.

Este espai és el referent i el lloc des d’on pivota la vida de la comunitat. És la plaça de tot poblet. El lloc per on es passa, on s’està, on es fan les celebracions. Un espai cívic.

Però també és des d’on es descobreix el pati, la porxada des d’on contemplar-lo i entendre’l.

La planta baixa té una gran vocació paisatgística. La pròpia organització interior de l’espai s’estén al pati. S’allarga cap a l’exterior per a desdibuixar la separació entre l’interior i l’exterior. Per a convidar a les continuïtats.

Una d’elles és la material. La que configura el propi recinte. El parament de tancament de la parcel•la és també el parament que construïx esta primera planta de l’escola. Com si ja estiguera. Com si hi haguera estat sempre.

Així, l’escola pròpiament dita, pareix més bé la construcció de damunt. Les casetes blanques que s’han col•locat damunt d’este mur de planta baixa, a sobre d’este gran sòcol terrenal, argilós, com salvaguardant-se, enfilant-se, per protegir-se i contemplar… com ho fan els xiquets.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici desembre 2019
Data Final -
Títol Nou Ceip Sanchis Guarner
Lema Lo Poblet
Missió Projecte i Direcció d'Obres
Tipologia Equipament
Emplaçament Carrer Muntanya 45, La Pobla llarga. València
Promotor Ajuntament de la Pobla Llarga
Pressupost (El de la licitació)
Autors Francesc Pla i Eva Serrats
Col·laboradors Carlota de la Presa (arquitecta), Oriol Valls (arquitecte)