La Floresta,

Matadepera

La jove família es trasllada de les afores de Matadepera al nucli urbà. En fer-ho, pren una decisió encertadíssima. El canvi els permetrà fer una vida a peu que ara és impensable. Però alhora, la parcel.la triada té una relació ambla riera i el paisatges sobre Montserrat, ample, lluminosa i insòlita per una casa urbana.

La reforma és bàsicament interior i ha consistit en canviar una planta que distribuïa habitacions a una planta que gestioni àmbits. Espais que troben els seus diferents nivells d’intimitat en mecanismes que no passen únicament per una porta.

Ara, a la casa , s’entra per el que abans era una finestra, pel bell mig de la seva planta, deixant a una banda dormitoris i a l’altre sales d’estar i cuinar.

A partir d’aquesta decisió, el projecte ha de fer possible un nou confort. Començant pel tèrmic i la gestió solar i en segon, emfatitzant la relació amb el jardí, que tot i quedar en desnivell, s’incorpora a totes les estances de formes diverses.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 02/06/2019
Data Final previst novembre 2019
Títol Casa Cusidó-Coll
Missió Projecte i Direcció d’Obres
Tipologia Reforma habitatge unifamiliar
Emplaçament Carretera de Terrassa 34, Matadepera, Barcelona
Superfície 260 m2 habitatge i 600m2 de jardí
Promotor Família Cusidó-Coll
Pressupost 200.000 €
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Aleix Gómez (projecte), Oriol Valls (projecte), Carlota de la Presa (projecte), Xavier Mora (arquitectura tècnica), Guillem Cumella (ceràmica) i Pau Sarquella (Persianes)

Articles Relacionats

Estudi estratègic d’encaix urbà del Moll de la Fusta

  El Moll de la Fusta, més de 30 anys després de la seva construcció, necessita una redefinició del seu paper a la ciutat. La reflexió ha d’ajudar a repensar el difícil encaix ciutat–port. La visió estrictament immobiliària dels espais portuaris necessita el contrapunt d’una aproximació més urbana que posi en valor la riquesa dels... Read more »

De carretera a carrer

La carretera es fa carrer. Segueix el mateix eix, amb llums que dibuixen la línia al cel i una discreta rugositat a terra, puntuada per LEDs.   La secció, estricta i capaç: dues vies per a cotxes i una pista bici a cada banda, segura, funcional, llegible, com a Flandes en medi urbà.    ... Read more »