La Floresta,

Un museu de pintura al Monestir de Sant Feliu de Guíxols

El projecte aborda la reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per ubicar-hi la futura seu de la Col·lecció de Pintura Catalana Carmen Thyssen-Bornemisza. El Monestir és un espai de referència ben comunicat i dotat de serveis de proximitat, idoni per a ubicar-hi una Pinacoteca i completar un gran complex cultural. El futur Museu Thyssen ocuparà una part del Monestir i s’ha de projectar com a part d’un sistema.

S’adopta la decisió estratègica d’associar el Museu a la planta baixa del cenobi, ubicació que ofereix representativitat, comoditat de funcionament, claredat de recorreguts pel visitant i facilitat i seguretat en la instal·lació dels muntatges expositius i de les obres d’art. És en aquest nivell on es donen les condicions per fer créixer el Monestir amb una proposta museogràfica agrupada i coherent, inscrivint una sala diàfana de gran dimensió que permetrà desplegar formats expositius dinàmics i versàtils.

La nova construcció reconeix l’àmbit natural del claustre inacabat com a figura urbana a recuperar. La solució tipològica adoptada, de format claustral, posa l’èmfasi en la relació del nou espai amb l’estructura del vell, definint un recorregut al voltant d’un buit convertit en pavelló de pintures. La condició incomplerta de l’edifici actual confereix al pati un caràcter murari, quasi casernari, que el converteix en un espai residual utilitzat només com a aparcament.

La configuració topogràfica de l’àmbit d’aquest pati posterior, deprimit respecte al nivell dels jardins veïns, permet concebre la nova construcció com un edifici semienterrat, una construcció de presència discreta que té per coberta l’extensió natural dels jardins veïns oberts al turó del Monticalvari, amb els quals connecta visualment. La construcció proposada permet escalar la façana existent, desproporcionada, i traslladar el pati de la planta baixa al nivell de la planta primera.

Aquesta ubicació permet adequar la Torre Sud com a nucli de comunicació vertical dinamitzador de tot l’edifici. El nou nucli, dotat d’una escala i d’un muntaquadres, podrà ser utilitzat indistintament pel públic com al Museo Thyssen de Madrid. Des d’aquest lloc, el visitant podrà iniciar el recorregut per l’edifici amb independència del seu destí i adreçar-se als espais expositius del Museu Thyssen, visitar les Torres i altres dependències del Monestir, o accedir directament a l’Hort de l’Abat sense interferències de recorregut ni tarifàries.

El nou vestíbul també és accessible des de l’exterior per la placeta del carrer de l’Horta. A més a més de servir de pati de maniobres del Museu, podrà ser utilitzada com a sortida per a esdeveniments programats, facilitant un model de gestió de visites o actes paral·lels flexibles i una nova concepció de la gestió dels actes privats allunyada del flux continu de visitants.

La transformació del Monestir per acollir el futur Museu Thyssen va acompanyada d’una adequació de l’àmbit exterior de relació urbana amb la ciutat i de l’espai públic del seu entorn. S’amplia la zona considerada complex monumental amb vocació d’urbanitzar i integrar l’entorn en una idea que aposti per la unitat de tractament davant de la disgregació i la juxtaposició de formats.

La intervenció, que opera fonamentalment a la zona de connexions perimetrals del Monestir, s’amplifica incorporant un recorregut per darrera l’absis de l’Església de Santa Maria i definint l’extensió de l’àmbit de plaça del Monestir fins al Teatre-Auditori. Les dues intervencions s’uneixen formalment a partir del dibuix d’un especejament de gran escala que prefigura una centralitat radial del conjunt monumental i lliga els diferents extrems de l’espai públic, articulant-los en un concepte únic.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 25/04/2016
Data Final 02/06/2016
Títol Un museu de pintura al Monestir de Sant Feliu de Guíxols
Missió Avantprojecte
Tipologia Reforma i Ampliació
Emplaçament Sant Feliu de Guíxols, Girona
Superfície 2,717.00 m2
Promotor Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Girona
Pressupost 3,266,426.82 € (PEM)
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Joan Sabaté (projecte), Adrianna Mas (projecte), Giovanna de Caneva (projecte), Guillem Bigas (projecte), Grup Costa Brava Centre, Albert Pla (arquitecte), TDI Enginyers, Javier Meliz (aparellador), Paulino Vicente (consultor d’estructures)

Articles Relacionats

Museïtzar la vida al carrer

  Barcelona, per fer front a les onades d’immigració que l’han acabat definint, va haver de fer diverses actuacions urbanístiques durant tot el segle passat. Es tractava de crear barris complets amb un mínim d’habitabilitat i serveis per a persones amb pocs recursos. Bon exemple en són les cases barates de Sant Andreu, un barri... Read more »

El Museu de la Pau després de la declaració de pau a Euskadi

El concurs de reforma del Museu de la Pau de Gernika –Gernikako Bakearen Museoa– neix d’una ferma voluntat d’adequar un discurs a un temps i, amb això, definir una manera d’entendre el museu sociopolític com una mena d’organisme viu. La nostra proposta de reforma va plantejar la transformació conceptual del museu abans que la remodelació... Read more »

Un museu de pintura al Monestir de Sant Feliu de Guíxols

El projecte aborda la reforma i ampliació del Monestir de Sant Feliu de Guíxols per ubicar-hi la futura seu de la Col·lecció de Pintura Catalana Carmen Thyssen-Bornemisza. El Monestir és un espai de referència ben comunicat i dotat de serveis de proximitat, idoni per a ubicar-hi una Pinacoteca i completar un gran complex cultural. El... Read more »