La Floresta,

Reurbanització de la plaça de la Font del Lleó

Una plaça única

Des del principi la intenció és obtenir un espai únic, amb vocació de cohesió i polivalència. Una sola plaça que cohesioni la suma de places diferents. Un espai que aglutini les diversitats de vestigis, volumetries, racons i representativitats, com a millor escenari per les diversitats funcionals i d’activitat pública que volem potenciar.

 

Una superfície única

La proposta vincula la idea d’unicitat a la de superfície única. Una catifa urbana contínua, accessible, adaptable a la topografia del lloc, i que permeti la seva gestió global com un espai plenament polivalent i reversible.

Per fer-ho, es posen en marxa dues estratègies que gestionen la seva morfologia: l’aigua i la geometria.

 

Aigua com a argument

Una primera estratègia posa l’aigua com a argument. El solc de les escorrenties construïdes fa un primer gravat sobre la superfície. Les aigües es recullen i redibuixen les traces d’uns recorreguts que singularitzen una espina dorsal de dalt a baix de tota la plaça. L’aigua i l’absència d’aigua són el primer de tots els fluxos fundacionals. Al centre de la plaça, els diferents ramals s’intensifiquen en la proximitat l’un de l’altre i suggereixen una centralitat dinàmica i nous perímetres dibuixats per les Termes i la Font.

 

Una topo_grafia

La segona estratègia, també vinculada a la topografia, neix en fer visibles les corbes de nivell existents. La continuïtat de cota entre els carrers Joan Samsó i de la Font, mitjançant unes línies lleugerament arquejades en el sentit transversal de la plaça, suggereix una gran esplanada. Aquest reconeixement és alhora el lligam entre façanes. Una sort d’escalonament gràfic evoca una idea d’amfiteatre urbà, on la Font és central, on les Termes es reconcilien amb l’entorn i s’expandeixen visualment, on la casa de la Vil·la –com la casa del Bany, com la casa del Coneixement– reivindica la seva condició de Casa, de Casa oberta a la Plaça, oferint l’espai buit com expressió de la vida pública. Els arbres, la seva ombra, ocupen els perímetres.

 

Un lloc singular

Amb tot, la nova superfície reivindica la condició singular d’aquest complex paisatge urbà, el que es veu i el que la catifa conté, un subsòl ric des d’on s’explica la ciutat, permetent una canviant polivalència del conjunt d’usos i activitats que una plaça moderna i inclusiva ha de deixar obertes.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 20/05/2016
Data Final 06/06/2016
Títol Reurbanització de la plaça de la Font del Lleó
Missió Concurs
Tipologia Urbanització
Emplaçament Caldes de Montbui, Barcelona
Superfície 3,000 m2
Promotor Ajuntament de Caldes de Montbui
Pressupost (PEM)
Arquitectes Eva Serrats, Francesc Pla
Col·laboradors Guillem Bigas (projecte)

Articles Relacionats

De carretera a carrer

La carretera es fa carrer. Segueix el mateix eix, amb llums que dibuixen la línia al cel i una discreta rugositat a terra, puntuada per LEDs.   La secció, estricta i capaç: dues vies per a cotxes i una pista bici a cada banda, segura, funcional, llegible, com a Flandes en medi urbà.    ... Read more »

Il·luminar el Passeig de Gràcia

Barcelona està dotada d’un Pla Director d’Enllumenat que regula la il·luminació nocturna de la ciutat i deixa excepcions per a carrers i avingudes principals. El Passeig de Gràcia, una via que es troba al mateix nivell que els grans carrers comercials del món com els Camps Elisis de París o Times Square de Nova York,... Read more »

L’obra pública a examen

Ni de broma escriuré quan m’hagi passat. De fet, sempre que espero que se’m passi el cabreig se’m passa la raó.   Ara fa un any, vàrem perdre un concurs per fer un museu de prehistòria preciós perquè el que va quedar cinquè en la puntuació de qualitat, la que un jurat atorga a una... Read more »