Sobre el Laboratori d’habitatge col·lectiu

Francesc Pla Privat: Laboratori d’habitatge col·lectiu. TAP-PTE, ETSAV 2017-2018

Trobo moltes coses extraordinàries d’aquest TAP ¹ que, com sabeu, conec en profunditat des de l’última edició. Una de les coses que el fa tan dinàmic i atractiu és que es va reinventant a cada pas.

 

D’entre algunes de les coses que destaquen és el vostre interès en projectar formes alternatives d’habitatge. Interès creixent que es ve a sumar a altres dels interessos sobre els quals feu pivotar el vostre aprenentatge: energia, estalvi, entorn… en aquesta Escola.

I és reconfortant que sigui així perquè us toca com a joves i com a quasi imminents arquitectes.

 

El curs vol invertir en aquest coneixement i, molt especialment, en aprendre a conjugar i a entendre en els vostres projectes conceptes que descriuen altres formes d’accés a l’habitatge, com:

 

1. Compartir espais. En les seves dues formulacions: habitatge obert i espais comuns (cohabitatge).

 

2. Masoveria urbana. Amplificant la seva concepció, que no veiem limitada a una idea d’intercanvi de casa per manteniment.

 

3. Cessió d’ús. Que ens pot habilitar àmbits i espais o edificacions fins ara no imaginades.

 

 

Entenent que el que ens atrau d’aprofundir en aquests formats és que:

 

1. Ens faran fer projectes més científics. Acompanyarem moltes de les vostres intuïcions amb metodologia.

 

2. No s’exclouen. En molts casos són formats habitacionals complementaris. La complementarietat forma part del seu creixement.

 

3. Posen l’accent en el caràcter col·lectiu de l’usuari.

 

4. En un usuari conegut. No necessàriament genèric. Sigui per suma d’individus o per grups.

 

5. Que ens tocarà detectar o ajudar a formar. Incorporant un rol més en la concepció de l’edifici.

 

6. Res d’això és nou. Encara que de vegades dona la sensació que trepitgem un territori verge, ens cal saber tot el que s’ha estat projectant des de fa dècades.

 

Ens volem convertir en experts, volem vincular-nos a aquesta realitat i ajudar, en la mesura que sapiguem, a que feu millor el que ja us és propi. Per això, convidarem, visitarem, discutirem i presentarem l’habitatge col·lectiu amb altres actors, amplificant la classe tant com puguem.

 

 

¹ TAP-PTE, Taller d’Arquitectura i Projectes, ETSAV.

 

Articles Relacionats