La Floresta Parla es reactiva per parlar d’habitatge

Leve Projects Plataforma La Floresta Parla Privat: Laboratori d’habitatge col·lectiu. TAP-PTE, ETSAV 2017-2018

A la Floresta s’està produint una paradoxa. Per un costat, s’està començant a notar una febre urbanita que es disposa a omplir la muntanya de xalets, mentre molts florestans i florestanes veuen que hauran de marxar del barri perquè no poden pagar el preu de l’habitatge: la gentrificació ha arribat a les faldes de Collserola, i qui sap si per quedar-se. Per un altre costat, mentre els municipis tracten d’esgotar la urbanització de les seves perifèries, el Parc de Collserola va quedant encotillat per cases “amb vistes” que dialoguen molt poc amb el seu entorn.

 

Cada vegada és més urgent trobar un model d’habitatge adaptat al medi i, per tant, sostenible. El debat ja ha començat i de moment estan passant dues coses:

 

1. El grup de treball d’Urbanisme de La Floresta, en una comissió monogràfica sobre habitatge, es disposa a fer tres reunions amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per debatre i fer propostes relacionades amb les següents problemàtiques:

– Què podem fer amb els solars municipals destinats a habitatge? Desenvolupar propostes adients per a La Floresta (dimarts 6 de març de 2018, 19h al Centre Sociosanitari).
– Quines altres possibilitats d’ubicació hi hauria a La Floresta? Iniciar la recerca d’alternatives urbanístiques.
– Nous models d’accés a un habitatge (o un lloc on viure). Nous models de gestió.

 

2. Un curs d’habitatge col·lectiu de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, dedicat a la recerca de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge, treballarà de març a juny en l’àmbit de La Floresta. Aquest grup d’estudiants i professors s’incorporarà al debat, elaborant informacions útils i convertint diagnosis en propostes.

 

Amb aquest monogràfic sobre habitatge, La Floresta Parla s’activa de nou com a espai de debat i diàleg per plantejar noves preguntes i noves respostes entorn a “Com Volem Viure a La Floresta?” en estreta col·laboració amb els estudiants i el professorat del TAP-PTE de l’Escola d’Arquitectura del Vallès (ETSAV), que estudien altres maneres de viure a La Floresta per tractar el territori molt etsmillor.

 

Dins aquest context, el diumenge 18 de març es va organitzar la passejada “El Bosc Habitat”: veïnat, estudiants i professors ens vàrem citar a la Plaça Miquel Ros i vàrem passejar pels solars de propietat municipal destinats a habitatge social, valorant els pros i els contres d’unes parcel·les que estan sent objecte de discussió a la Comissió d’Habitatge del Consell de Barri de La Floresta. Els estudiants van preparar una presentació de cada un dels solars i unes fitxes per deixar-ne constància.

 

 

 

 

 

 

Compartir Article: ·

Paraules Relacionades: , , , ,

Articles Relacionats