De–espacio / TRANSFORMACIÓ DE “EL MONUMENTO A LOS CAÍDOS” I DEL SEU ENTORN

Leve Projects Transformació de “El Monumento a los Caidos” i el seu entorn

De–espacio és una proposta que parteix de la desaparició de “Los Caídos” com a eix conductor del procés de re-edefinició d’aquest entorn urbà monumental. La transformació assentarà una nova imatge i significació per a un indret tan central de Pamplona, articulació entre la ciutat històrica i els nous desenvolupaments al sud. Es proposa el desmuntatge selectiu del monument, mausoleu i porxos laterals, i la seva substitució progressiva per un gran parc arbrat, albereda que qualifica el valor simbòlic de l’espai públic guanyat per a la ciutat. És una proposta que tracta del espacio com a valor urbà fonamental i dels mètodes lents, despacio, per a la seva evolució cap a nous escenaris. Es proposen tres grups d’accions -desmuntar, plantar, pavimentar- simultànies en el temps per conduir l’evolució del conjunt.

Compartir Article: ·

Paraules Relacionades: , , ,