Marcello disorientato e insofferente, incontra una reazzina, Paola

Eva Serrats
De la pel·lícula La Dulce Vita, 1960 Federico Fellini.

Relacionat amb els projectes Shadows i Moll de la Fusta.

Compartir Article: ·