La Floresta,

Camí Escolar de La Floresta

Degut a les importants deficiències en temes de seguretat i mobilitat que pateix l’Escola La Floresta, i amb el perill que aquestes suposen per a la integritat física dels infants i de les seves famílies, així com de les persones que treballen al centre, l’AMPA de l’escola va elaborar amb el suport de la direcció un document unitari que recollia l’estat de les infraestructures i les seves mancances, i que detallava els problemes relacionats amb la seguretat i la mobilitat del centre, així com les reunions o converses mantingudes amb diferents responsables de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la consecució, o no, dels compromisos adquirits.

El gener de 2013, l’AMPA va adreçar aquest document unitari a diversos òrgans de l’Ajuntament sol·licitant que es consideressin amb caràcter d’urgència les mesures proposades i que s’incloguessin les propostes al Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat, així com al Pla de Seccions de Carrers del Barri de La Floresta, ambdós en fase de redacció en aquell moment.

 

El document. “Objectius en matèria de Seguretat, Mobilitat i Participació”

Aquest document vol ser una sinopsi esclaridora dels temes que preocupen a l’AMPA, però també una eina útil per compartir tota la informació relativa a les seves preocupacions, millorar la coordinació i assolir els reptes amb més efectivitat.

L’Escola La Floresta es troba en plena serra de Collserola, cosa que li proporciona un contacte directe amb la natura. Des d’una altra perspectiva, l’escola es troba isolada, lluny de qualsevol nucli urbà, distant dels llocs de residència dels alumnes que hi acudeixen des de barris de Sant Cugat diversos a La Floresta, però allunyada també de les zones habitades de La Floresta mateixa.

L’Escola està situada enmig del bosc i els seus accessos són demostradament insuficients per garantir una evacuació segura de tota la comunitat educativa. L’accés immediat a l’escola es produeix pel Camí de Can Pagan, de carril únic, en l’encreuament amb una rotonda de forta circulació rodada que també distribueix el trànsit entre la Carretera de Vallvidrera i l’entrada als Túnels de Vallvidrera.

 

Ampliació del primer tram del Camí de Can Pagan amb l’encreuament amb la Carretera de Vallvidrera

Es tracta d’un tram de via d’un sol carril, d’amplada insuficient per a l’entrada i sortida simultània de cotxes, autobusos, bicicletes i vianants, situació que es produeix diàriament. Els vehicles es veien obligats a fer marxa enrere i pujar a la vorera, cosa que provocava problemes de trànsit i de seguretat, sobretot dels vianants. Es va sol·licitar a l’Ajuntament que coordinés el procés d’expropiació, el projecte i l’adjudicació, i que executés l’ampliació del vial per raons d’accessibilitat i de seguretat.

Després de successives reunions de treball del Grup de Territori de La Floresta, en el qual estan representats els veïns i l’Ajuntament, la proposta definitiva es podria sintetitzar en un “sí al canvi de materials, no al canvi de secció”. Es proposa canviar la barana metàl·lica per una de fusta, el paviment de panot per un de sauló compactat, els fanals de 9m per uns de 5m –inicialment, punts de llum d’alçada inferior a un metre–, plantar arbres en ambdues voreres i incorporar a les instal·lacions soterrades el cablejat necessari per fer arribar la fibra òptica a l’escola.

D’aquesta reivindicació en va sorgir el projecte d’urbanització del camí de Can Pagan, entre el carrer de La Pinya i la carretera de Vallvidrera (BV-1462). El camí de Can Pagan és un camí històric de La Floresta que comunica l’escola amb la carretera de Vallvidrera.

 

Rotonda d’accés a la Carretera de Vallvidrera / Túnels de Vallvidrera

Una de les infraestructures de mobilitat més problemàtiques i de major inseguretat és la rotonda que dóna accés al camí de Can Pagan, a l’encreuament amb la carretera de Vallvidrera. Als ulls de diversos tècnics consultats, el seu disseny és del tot inadequat i no respon als paràmetres de seguretat propis d’aquest tipus d’infraestructura viària. S’ha de tenir en compte que, a més de redirigir el trànsit cap als Túnels de Vallvidrera i Les Planes, dóna accés a l’escola pública del barri i a l’equipament esportiu adjacent. De fet, la rotonda no està concebuda per a reduir la velocitat dels vehicles, sinó per permetre un ràpid accés als túnels de Vallvidrera des de Valldoreix.

 

Sobre la participació real de l’AMPA en els projectes de futur de La Floresta

L’AMPA de l’Escola La Floresta s’ha organitzat internament per tal de formar part dels diversos instruments que l’Ajuntament posa a l’abast per facilitar la participació de la ciutadania en els projectes de futur. Entenem l’escola com una comunitat que afecta tot el territori, més que tan sols com un equipament educatiu de La Floresta. La vida del centre implica 270 famílies, és a dir, 400 infants, i per això no només volem millorar la seva mobilitat des del seu lloc de residència, sinó també impulsar propostes que potenciïn la relació de l’escola amb la resta d’espais públics del municipi –places, parcs, estació, centre cívic, etc.

En aquest sentit, el camí escolar pretén millorar la relació de vianants entre l’Escola La Floresta, el Parc de La Mimosa i l’estació de FGC, així com la relació de l’escola amb la Plaça del Centre per tal de fer viable l’arribada a peu a l’escola de manera segura i potenciar la relació del centre escolar amb altres punts de relació social del territori.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 2011
Data Final En curs
Títol Camí Escolar de La Floresta
Missió Document unitari de propostes de millora de la seguretat i la mobilitat
Tipologia Urbanització
Emplaçament La Floresta, Sant Cugat del Vallès. Barcelona
Promotor Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) del CEIP La Floresta de Sant Cugat
Coproductors AMPA del CEIP La Floresta, Leve Projects

Articles Relacionats

Decidir col·lectivament la mobilitat d’un barri

  L’any 2013, el barri de La Floresta de Sant Cugat del Vallès va rebre una bona notícia a través del seu consell de districte: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia fet una anàlisi per establir uns criteris per a una possible futura pavimentació o urbanització. A la mateixa sessió, el govern santcugatenc va presentar... Read more »

Una escoleta, en un pavelló, al bell mig d’un pati d’illa

  La reforma de l’edifici Montoya no és únicament una resposta a un creixement o a una necessària adequació i optimització dels espais. L’oportunitat Montoya ha de permetre fer explícit un nou ideari i un canvi de paradigma arquitectònic que anirà, mica en mica, implicant tota l’escola.   L’edifici Montoya ofereix unes condicions immillorables per... Read more »