La Floresta,

Casa CT

La casa CT sorgeix del projecte de reforma d’un habitatge unifamiliar aïIlat conformat per cinc construccions existents independents, en un solar que resulta d’un projecte de parcel·lació en què una parcel·la inicial s’amplia amb part d’una parcel·la veïna: l’habitatge principal de l’antiga parcel·la, amb una construcció auxiliar annexa i porxos adossats; una construcció auxiliar de serveis per a la piscina, també a l’antiga parcel·la; un garatge i un taller, ambdós a la parcel·la original; i l’habitatge principal existent a la parcel·la annexada, amb un porxo adossat.

El projecte de reforma proposat consisteix en l’enderroc parcial i l’adequació i reforma de les construccions existents per fer-hi un habitatge unifamiliar adequat a les condicions específiques de la família que hi habita.

D’una banda, donat que un dels habitants té mobilitat reduïda, el projecte proposa adaptar les construccions existents, totes elles en planta baixa, per assegurar la supressió de barreres arquitectòniques i garantir l’accessibilitat a tota la parcel·la.

De l’altra, donat que un dels habitants pateix la síndrome de Down, el projecte preveu fer-li possible una futura vida individualitzada però assistida pel nucli familiar principal, proporcionant-li una estança separada dins de l’estructura d’habitatge unifamiliar aïllat. Finalment, un volum tancat de nova construcció formalitza la unió entre les dues construccions principals.

D’aquesta manera, el projecte es tradueix en l’enderroc d’algunes construccions auxiliars i porxos existents, la construcció d’un volum de comunicació entre les dues construccions principals, l’adequació del solar per a la supressió de barreres arquitectòniques, l’adequació de les construccions existents al programa funcional de la família i l’adequació de les construccions existents a les condicions d’habilitat vigents.

El projecte conserva el sistema estructural existent basat en murs de càrrega, als quals es practiquen diversos estintolaments per donar lloc a una nova distribució.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 2009
Data Final 2011
Títol Projecte Casa CT
Missió Avantprojecte, Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d'Obra
Tipologia Reforma
Emplaçament Bellaterra, Cerdanyola del Vallès. Barcelona
Superfície 359,34 m2
Promotor Sergi, Mònica
Pressupost (PEM)
Arquitectes Eva Serrats, Francesc Pla
Col·laboradors Adrianna Mas (projecte), Elena Garcia (aparelladora), Raúl Martínez (instal·lacions), Carles Campanyà (estructura)

Articles Relacionats