La Floresta,

Casa de Baixa Exigència a Maó

Es transforma una planta baixa, amb pati en una Casa de Baixa Exigència (CBE) per a persones sense llar.

Casa Zero o Casa de Baixa Exigència és una nova tipologia d’habitatge creada en el context d’Arrels Fundació per a persones sense llar cròniques amb dificultat per adaptar-se a cap altre recurs habitacional degut al seu alt nivell d’exclusió social. Un pis de baixa exigència, amb poques regulacions, de transició entre la situació de carrer i un habitatge o residència.

Aquesta tipologia resol l’espai pel descans, l’acollida, una petita manutenció, els lavabos, la neteja de la roba, un espai pels voluntaris, grans magatzems i espais per la gestió climàtica, que aquí és cabdal.

El projecte adequa un local en planta baixa (198,48 m2 útils) que fa cantonada. Presenta dues façanes exteriors, una al carrer Borja Moll (20.93 m) i l’altre al carrer Roca i Vinent (5.88 m), i una d’interior (9.72 m) a un pati comunitari.

L’entrada dels usuaris es produeix per la cantonada, a través d’un cancell que ofereix un primer àmbit d’estada i transició cap a l’interior. Aquesta primera decisió s’allargassa cap a dins el local fins a dibuixar una diagonal que s’obra al pati interior.

Aquesta traça estratègica, que vincula els dos exteriors, les dues fonts d’il•luminació i ventilació natural, permet la distribució del programa funcional requerit a partir del treball geomètric, escalonat, dels paraments que configuren el seu límit. S’esculpeix un buit que uneix amb continuïtat l’entrada amb els espais d’estada interior (vestíbul i sales polivalents). Darrera dels paraments que el delimiten, es van distribuint els programes complementaris.

Sobre el carrer Roca i Vinent, el despatx intern, amb una finestra al cancell i panoràmic respecte l’entrada i el vestíbul. Sobre el carrer Borja Moll, la part humida. Començant amb un segon vestíbul on es situa la barberia, la zona de les taquilles i la bugadera. Aquest àmbit s’obra a un corredor, emfatitzat per una finestra al cancell i una balconera a un segon cancell menor, d’us intern, molt lluminós, amb una relació tamisada amb el carrer i on es situen les portes dels tres lavabos i l’àmbit de neteja.

Sobre la mitgera de ponent, els espais de descans del personal intern, magatzems, el lavabo del personal, el rebost i l’office que es connecta amb la Sala Polivalent.

Cancell entrada

Espai protegit però exterior. La topografia de la vorera existent permet una entrada a nivell sobre el carrer Borja Moll, de manera que la resta d’espai porxat es converteix en un balcó panoràmic sobre el carrer i l’interior. S’hi col•loca un banc que també fa de barana sobre aquest desnivell. La carpinteria vidriada afavoreix la continuïtat i la comprensió de l’espai interior. Alhora, una finestra l’espai de treball intern amb l’entrada, establint un lligam i àmbit de control. I una segona finestra deixa veure el corredor–galeria on es situen els espais humits.

Es proposa un tancament eventual de reixa calada, motoritzat.

Entrada usuaris

Es produeix per una porta batent envidrada. Existeix sistema de control a l’obertura des de l’interior. Un segon nivell de control des de l’exterior al carrer estant per quan la reixa pugui estar baixada.

Vestíbul

El vestíbul el protagonitza la comprensió espacial de tot l’interior. Es produeixi al voltant d’un primer pilar, columna existent, on es situa la font d’acollida. Aquesta centralitat queda flanquejada per la Sala de Pactes, el despatx de treball intern i el vestíbul a la zona humida on es situen la barberia, taquilles i la bugaderia. El vestíbul s’estén cap a la Sala Polivalent.

Despatx intern

Preparat per admetre espai de de treball per a dues persones. Té finestra panoràmica al cancell d’entrada. La doble porta corredissa que li dona accés és també panoràmica. L’àmbit es resol amb una taula central i un perímetre per armaris.

Vestíbul zona humida

En continuïtat amb el vestíbul d’entrada, es proposa un segon vestíbul a la zona humida. Un espai ampli que permet reunir el servei de barberia, el racó per la bugaderia i els armaris de taquilles pels usuaris. En aquest àmbit també s’aprofita per resoldre amb rampa el desnivell existent en el local, orientant una rampa cap el corredor-galeria. Té finestra a l’exterior

Lavabos dels usuaris

S’organitzen al llarg d’un corredor galeria. El lavabo adaptat, el d’homes i el de dones. Al final del corredor, es situa un quart espai, l’àmbit de la neteja, ubicat estratègicament amb el seu abocador. El lavabo de dones i el d’homes tenen diferent composició d’elements en funció del percentatge d’usuaris estimats.

Cancell intern

Es proposa una segona entrada, utilitzada pel personal intern, a l’extrem de la galeria. És l’àmbit on es situen les escomeses i quadres generals.

Sala de descans interna

El personal intern té un espai de descans oberta a aquest segon cancell. La saleta està equipada amb armaris. Aquest àmbit es completa amb una segona estança de descans i els lavabos interns. Espais connectat per un corredor central que desemboca a la zona del rebost i office.

Rebost i office

L’office, amb pica i nevera, té l’equipament bàsic per preparar àpats senzills. Inclou un rebost d’aliments i begudes bàsiques. L’Office serveix directament a la Sala Polivalent. Dins el rebost es situen els dipòsits acumuladors d’aigua.

Sala Polivalent

Es subdivideix en dos àmbit comunicats que permeten dues sales. Una de més gran, la que s’obra al pati interior i una de mitjana que s’obra a aquesta primera i al vestíbul. Son els espais principals de la vida interior. Les sales venen definides per una bancada perimetral continua. La bancada fa les feines, durant la nit, de camastre i durant el dia, de banc. El centre de l’àmbit està protagonitzar per un segon pilar on es situa la gran làmpada climàtica. L’espai podrà estar equipat amb taules i cadires durant el dia que es podran distribuir lliurament.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici juliol 2021
Data Final Previsió primavera 2023 (en construcció)
Títol CBE a Maó
Missió Projecte i Direcció d'Obres
Tipologia Casa de baixa exigència
Emplaçament Cantonada carrer Borja Moll i carrer Roca i Vinent. Maó. Menorca.
Superficie 198 m2 interiors i 35 m2 de pati
Promotor Departament d'ocupació, habitatge i cooperació local del Consell Insular de Menorca
Pressupost 190.000 €
Autors Francesc Pla, Eva Serrats, Daniel Cid i Ferran Vizoso
Col·laboradors Gabriel Agirre (arquitecte). Iris Alonso (arquitecta), Miguel González (enginyer)