La Floresta,

Cohabitatge al Passatge Nenúfar

El projecte és un assaig per fer possible la vida en comú de persones o petits grups de convivència que opten per compartir. Un cohabitatge que gestiona els traspassos entre la intimitat i el grup fent emergir les qualitats de l’acompanyament i l’estalvi que suposen viure junts.

La casa es construirà en una parcel.la magnifica. Situada en el límit d’una petita conurbació enmig del bosc de Collserola que ja té construïdes les decisions més importants del projecte: dos aterrassaments. La parcel.la esta constituïda per dos esplanades planes, desnivellades entre si l’alçada d’un pis. De manera que fer un habitatge de dues plantes és fer dues plantes baixes.

Una parcel.la en dos nivells plans que alhora, estan quatre metres per sobre el carrer, garantint una condició panoràmica definitiva. A més, la rampa d’accés al garatge existent, que es mantindrà com accés, està construïda seguint la pendent del terreny natural del costat bosc fins al final de la primera plataforma. Ens deixa al bell mig de la parcel.la, des d’on es fa molt fàcil distribuir i començar els recorreguts interiors.

Només ha calgut reconèixer aquestes condicions prèvies, associar-les al moviment del sol, per anar distribuint en planta i secció allò que va de lo més íntim a lo més obert. Així, a dalt i darrera (llevant) es dorm. I a baix i davant, es fa la vida en comú oberta als jardins i l’horta (ponent).

Però hi ha una decisió estratègica, l’habitació dissociada, que converteix la planta de dalt, en un àmbit on els gradients de la intimitat s’expandeixen. La clau on un habitatge pren consciencia de la importància de la gestió de diferents convicents. Existeixen unes estances complertes, obertes a un espai exterior propi, destinades a dormitori, i unes estances separades, distribuïdes al voltant d’un espai central que vol ser un umbracle, que permeten una programació lliure. Aquestes estances estan obertes en balcó sobre el jardí comú i les vistes i cada un dels seus gestors les pot programar com li convingui i decidir obrir-les i incorpora-les a l’umbracle segons el moment.

L’escala interior ajuda a distribuir l’espai de la cuina i menjador de la planta de sota, accentuant el vincle amb l’hort i cuina exterior en un cas i amb l’acollida, l’altre. Les dues escales exteriors, al seu temps, permeten ampliar recorreguts i sortir directament al bosc.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici juliol 2022
Data Final -
Títol Cohabitatge al passatge Nenúfar
Missió Projecte i Direcció d'Obres
Tipologia Cohabitatge
Emplaçament Passatge Nenúfar 21, La Floresta. TM de Sant Cugat del Vallès
Superficie 270 m2 interior i 730m2 parcel·la
Promotor Berta Garcia
Pressupost (en projecte)
Col·laboradors Gabriel Agirre (arquitecte), Oriol Valls (arquitecte), Carlota de la Presa (arquitecta), David Domènech (arquitecte d’AiA arquitectura+instal·lacions, enginyeria), Xavier Mora (arquitectura tècnica), Montse Martínez “la cuinera” (assessora)