La Floresta,

Girona Smart Camí Escolar

En el marc del Màster Smart Cities impartit per la Universitat de Girona, es va desenvolupar el taller de Projectes Urbans pensat per establir un lligam entre el planejament urbà i les tecnologies de mesura intel·ligent, i desenvolupat com un laboratori on assajar diferents propostes “smart” posant la ciutat i les seves necessitats en primer terme i les eines de les TIC al seu servei.

El taller es va centrar en la necessitat de millorar i enfortir les xarxes de Camins Escolars per donar seguretat i autonomia als infants en els seus trajectes als centres escolars. Es va definir una metodologia de desenvolupament del projecte urbà replicable i escalable, aplicada a la creació de xarxes de Camins Escolars, amb l’objectiu de desenvolupar una aplicació que permetés geolocalitzar els recorreguts dels alumnes.

A partir de l’elaboració del mapa de recorreguts de cada alumne i de la categorització de l’alumnat segons el grau d’autonomia, es van classificar els recorreguts en funció de diverses variables com la distància, el pendent, la seguretat vial, l’accessibilitat en bicicleta, la proximitat a punts d’intermodalitat o la localització de punts de trobada. Finalment, amb l’ajuda de sistemes de gestió de dades es va visualitzar l’aranya escolar i es van categoritzar els recorreguts més òptims.

Data d'Inici 25/09/2015
Data Final
Títol Girona Smart Camí Escolar
Missió Programa docent
Tipologia Docència
Emplaçament Girona
Promotor Universitat de Girona, UdG
Professors Eva Serrats, Francesc Pla

Articles Relacionats

Una escoleta, en un pavelló, al bell mig d’un pati d’illa

  La reforma de l’edifici Montoya no és únicament una resposta a un creixement o a una necessària adequació i optimització dels espais. L’oportunitat Montoya ha de permetre fer explícit un nou ideari i un canvi de paradigma arquitectònic que anirà, mica en mica, implicant tota l’escola.   L’edifici Montoya ofereix unes condicions immillorables per... Read more »

Decidir col·lectivament la mobilitat d’un barri

  L’any 2013, el barri de La Floresta de Sant Cugat del Vallès va rebre una bona notícia a través del seu consell de districte: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia fet una anàlisi per establir uns criteris per a una possible futura pavimentació o urbanització. A la mateixa sessió, el govern santcugatenc va presentar... Read more »