La Floresta,

Llar Pere Barnés

La Llar Pere Barnés és un programa innovador d’Arrels que dóna resposta a la manca de recursos residencials de mitja i llarga estada per a persones sense llar afectades físicament i anímicament pel fet d’haver viscut al carrer.

És un equipament que s’adreça principalment a persones d’edat avançada, amb malalties cròniques i que necessiten un acompanyament per garantir el seu procés de millora. A la Llar se’ls ajuda a incrementar la seva autoestima, alhora que es cobreixen aspectes bàsics i s’incideix en hàbits com l’alimentació, la salut, la higiene, la relació i l’economia, tots ells necessaris per a una rehabilitació personal i social.

L’edifici va ser construït l’any 2001 i des de la seva inauguració ha estat utilitzat en continuïtat com a Residència. Amb el pas del temps, el millor coneixement de l’activitat diària, la necessitat d’allotjar a més persones i les necessàries feines de reparació i manteniment, han portat a la Fundació a prendre la decisió d’encarregar un Projecte de Reforma que actualitzi l’equipament a les necessitats actuals.

 

La Reforma es centra principalment en 3 àmbits:

1. Planta Baixa. On s’afecten els espais d’administració per configurar una nova entrada i ampliar els espais comuns a partir de convertir el menjador en una sala polivalent.

2. Planta tercera. On es reconfiguren els espais residencials

3. Es reformen els nuclis de lavabos a totes les plantes.

 

Planta Baixa:

Nova entrada. L’entrada actual és massa petita. Ho és en termes dimensionals i programàtics. En termes dimensionals es fa escàs l’espai d’abans i després de la porta d’entrada. En termes programàtics, perquè manca una relació visual entre l’interior i l’exterior així com un espai de cancell, exterior cobert, que descongestioni la vorera.

Nova recepció. Fruit d’aquest canvi el taulell de recepció es re-col·loca. El nou espai d’atenció es situa sota els lluernaris existents, avui parcialment tapats, que permet l’entrada de llum natural provinent del pati interior central que organitza les plantes superiors. Aquesta serà una ubicació estratègica, que ordenarà el pas cap al nucli vertical de comunicació (escala i ascensor) de les plantes superiors on s’ubiquen les habitacions, àmbit residencial, i l’espai social de nova creació situat a la planta baixa.

Espai social. El menjador ha de ser polivalent, acollir altres activitats mentre no és utilitzat per menjar. L’enderroc de les estances d’administració de la planta baixa permet l’ampliació de l’espai de menjador i la col·locació d’una sala d’estar. La gestió del mobiliari ha de permetre, quan així es consideri, d’una sala diàfana d’unes dimensions que permetran programar-hi activitats de grup.

 

Planta Tercera:

Noves habitacions. Desplaçar els espais de descans i reunió dels usuaris de la Llar a planta carrer, a banda de afavorir una millor socialització i relació amb l’exterior, fa possible guanyar superfície per ubicar-hi habitacions. Així, l’edifici de la Llar passa a organitzar-se d’una manera ordenada, planta baixa per a usos comuns i resta de plantes per habitacions.

 

Nous lavabos:

Zona de lavabos. Es reconfiguren en totes les plantes les zones de lavabos, adaptant-los seguint criteris de comoditat i de seguretat,  i incorporant-los en el circuit d’espais compartits que s’adequa i s’equipa per deixar de tenir aquest caràcter residual que normalment es dona a les zones de circulació i servei.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 02/05/2019
Data Final previst gener 2020
Títol Llar Pere Barnés
Missió Projecte i Direcció d'Obra
Tipologia Reforma
Emplaçament Carrer Puig i Xoriguer 14-16, Sants-Montjuïc, Barcelona
Superfície 487 m2
Promotor Arrels Fundació
Pressupost 300.000 €
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Aleix Gómez (projecte) Oriol Valls (projecte), Victor Bauzá (projecte), Giovanna de Canneva (projecte), Carlota de la Presa (projecte), Clara Gassull (fotografia), Xavier Mora (arquitectura tècnica), a2 enginyers (projecte instal·lacions)

Articles Relacionats

Una casa entre arbres

La Casa del Passatge Gladiol, un habitatge unifamiliar aïllat de nova planta a La Floresta, s’acomoda al terreny respectant i posant en valor la vegetació que actualment pobla la parcel·la. La idea de mantenir la casa elevada sobre el terreny en una parcel·la amb una pendent tan pronunciada situa el volum edificat en contacte visual... Read more »