Una casa entre arbres

Leve Projects Habitatge al Passatge Gladiol

La Casa del Passatge Gladiol, un habitatge unifamiliar aïllat de nova planta a La Floresta, s’acomoda al terreny respectant i posant en valor la vegetació que actualment pobla la parcel·la. La idea de mantenir la casa elevada sobre el terreny en una parcel·la amb una pendent tan pronunciada situa el volum edificat en contacte visual permanent amb la vegetació i l’entorn. D’aquesta manera, l’habitatge es converteix en un mirador cap a l’horitzó i el paisatge.

 

Compartir Article: ·

Paraules Relacionades: , ,

Articles Relacionats