La Floresta,

Jornades d'Arquitectura Cooperativa

Davant la creixent voluntat d’una part de la ciutadania de formar part dels processos de transformació de la ciutat, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va acollir, a través del “Programa de millora de la competitivitat” del Pla Impulsa, unes Jornades centrades en el paper actiu de l’arquitecte dins els processos participatius i en les eines necessàries perquè la participació real sigui possible, satisfactòria i útil.

Les Jornades, adreçades tant a arquitectes com a ciutadans que formen part de processos de participació concrets o que, des del seu rol professional dins de les administracions, tenen la necessitat d’integrar la participació en el seu treball de servei a la ciutadania, tenien per objectiu oferir formació en eines i metodologies de participació ciutadana; definir unes condicions adients per al desenvolupament dels processos de participació ciutadana; promoure el rol útil de l’arquitecte en projectes i processos de participació ciutadana; i compartir coneixements i coordinar iniciatives.

Les Jornades es van concebre en base a tres punts de partida. En primer lloc, el reconeixement i la contextualització d’una realitat social emergent: la demanda i el desig creixent de la ciutadania de formar part dels processos de transformació de la ciutat. Les formes habituals de disseny urbanístic i arquitectònic estan cenyides a un marc d’interessos que exclou la major part d’agents implicats i/o afectats per la transformació, principalment veïns i usuaris de l’espai. L’objectiu dels processos participatius és incloure aquests agents en el procés de disseny urbanístic i arquitectònic de l’espai.

En segon lloc, el reconeixement dels valors de la Intel·ligència col·lectiva a l’hora de desenvolupar un projecte i cercar mecanismes per a fer possible la cocreació. El disseny participatiu consisteix a cercar vies inclusives per integrar en un procés cocreatiu els diferents agents que intervenen en un projecte urbanístic o arquitectònic. Aquests projectes s’articulen en el context d’una forma adaptativa i orgànica, transformant-se en un procés col·laboratiu, creatiu i obert que retorna la capacitat de decisió als agents i experts locals.

Per últim, el reconeixement de les mancances en les condicions actuals per a la participació ciutadana.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 20/04/2015
Data Final 31/07/2015
Títol Jornades d'Arquitectura Cooperativa
Missió Comissariat
Tipologia Congrés
Emplaçament Barcelona
Promotors Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, Leve Projects
Pressupost 12,000 (PEM)
Comissaris Eva Serrats, Francesc Pla
Equip Àrea de Cultura del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, José Porroche (fotografia), Raúl Goñi (direcció creativa, direcció d’art i disseny), David Medina (disseny i programació web), Adrianna Mas (coordinació)
Coproductors Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Goñi Studio, Medinlu, Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell, Cooperativa d’Arquitectes La Col, Cíclica, Timefounder, ZizelkaUrbs
Participants Ariel Guersenzvaig (interacciones), Javier Creus (ideasforChange), Marc Longaron (Cooperativa d’Arquitectes Jordi Capell), Josep Vidal i Fàbrega (empresa i ocupació Generalitat de Catalunya), Mireia Valls (zizelkaurbs), Lluís Xavier Comeron i Graupera (COAC), Marta Serra-Permanyer (ciclica), Álvaro Solache (Teamtowers), Jordi Martínez (Timefounder), Joan Subirats, Manuel Domínguez (Zuloark), Cristina Grau, Carles Baiges (LaCol), Montserrat Martínez, SCOB Arquitectura i Paisatge

Articles Relacionats

El cooperativisme arquitectònic entra al Col·legi d’Arquitectes

A mesura que la participació ciutadana ha anat incidint en la lògica de les administracions públiques i que més arquitectes han començat a intercooperar, el treball tècnic s’ha vist alterat necessàriament. Cal fer entendre les actuacions arquitectòniques a persones que segurament no tenen la formació perquè, alhora, puguin fer aportacions amb un trasllat tècnic posterior.... Read more »

Decidir col·lectivament la mobilitat d’un barri

  L’any 2013, el barri de La Floresta de Sant Cugat del Vallès va rebre una bona notícia a través del seu consell de districte: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia fet una anàlisi per establir uns criteris per a una possible futura pavimentació o urbanització. A la mateixa sessió, el govern santcugatenc va presentar... Read more »

Formular un model de masoveria urbana municipal

Al juliol del 2014 una colla de joves van fer una ocupació reivindicativa de les cases dels mestres de La Floresta, a Sant Cugat del Vallès, un edifici de sis cases de propietat municipal enganxades una a l’altra que estava en desús. La seva reivindicació era aconseguir que aquells habitatges esdevinguessin, amb el suport de... Read more »