La Floresta,

La Besosada. Festa del riu

La Besosada, terme agafat de les crescudes sobtades del riu, és un esdeveniment popular d’escala territorial que té intenció d’implantar-se al calendari de festes anual. Amb la recuperació del riu i la seva llera, s’ha guanyat un espai privilegiat per als ciutadans, no prou conegut ni valorat per la resta de veïns de la metròpoli. Celebrar aquesta recuperació significa reconèixer la vitalitat d’aquest territori.

Proposem una celebració genuïna, coproduïda amb el territori, transmunicipal, metropolitana i de gran escala. Es proposa construir la festa des dels motors de producció cultural existents, fent aflorar i posant en valor el que ja succeeix al mateix territori. Busquem una participació equilibrada de tot el territori, desdibuixant els límits municipals i reforçant les unitats barrials. Amb aquesta celebració d’escala territorial, el Besòs adquirirà també protagonisme a escala metropolitana.

La gran dimensió de l’àmbit d’actuació, estès al llarg de 7Km de riu i de diferents municipis i districtes, s’aborda amb un format adaptable, traslladable i escalable.

La metodologia de l’Assaig General, que pren el nom del món escènic, es constitueix com un simulacre urbà que posa a prova el territori en un espai-temps acotat, a partir de la creació d’una situació excepcional que permeti assajar propostes que posin a prova i avaluïn les línies d’actuació del Pla Besòs que regeix el territori.

 

La Metodologia: La Deriva Urbana

Hem practicat la Deriva Urbana com a metodologia utilitzada tant per antropòlegs per al coneixement de la ciutat com per artistes com a eina de creació. La motivació principal ha estat disposar d’una metodologia que permetés el descobriment del que succeeix al territori desplaçant el prejudici i proposant el descobriment psicogeogràfic. D’aquesta manera, ens hem pogut apropar a veïns, activitats i llocs que serien invisibles des d’una mirada institucional.

La vessant temàtica de la deriva ha permès detectar una xarxa difosa d’Activitats Motor presents al territori, configurada per manifestacions culturals, artístiques, esportives, folklòriques, reivindicatives, etc. Les derives físiques, fonamentades en el caminar, han donat peu al descobriment d’espais singulars d’oportunitat i concatenacions d’espais –Walkscapes– que porten al riu i que hem anomenat Afluents Urbans.

 

Proposta. Una Acció en Tres Actes

Acte 1. Anar-hi

El primer Acte, centrat en la posada en escena de la congregació de tots els veïns i veïnes convocats a formar part d’aquesta festa, consisteix en habilitar excepcionalment el territori per a Caminar cap al riu, clímax de l’Encontre. L’anar a peu activarà un reconeixement del territori i fomentarà una interacció artística amb els accidents urbans –a vegades impediments, a vegades descobriments– trobats al llarg del camí.

Acte 2. Trobar-se

La confluència de rues al riu convertirà la llera en una Rambla o lloc d’encontre on fer una acció comuna: menjar de pícnic gràcies a la instal·lació efímera de cuines regionals dels restaurants del territori. La tarda oferirà escenaris diversos i específics emplaçats a banda i banda del riu, on es practicaran diversos formats d’encontre i s’escenificarà una gran festa de festes on regnarà l’esperit lúdic.

Acte 3. Celebrar

Amb la marxa de la llum solar, el riu adquirirà tot el protagonisme de la festa. Tothom és convocat al voltant d’un escenari situat al centre del riu. La llera, els balcons, les baranes, les passeres i els ponts es converteixen en amfiteatres, llotges i tribunes des d’on Cantar, Mirar i Recordar el riu i posar de manifest la seva dimensió simbòlica.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 16/11/2016
Data Final En curs
Títol La Besosada. Festa del riu
Missió Comissariat
Tipologia Esdeveniment
Emplaçament Besòs. Barcelona
Superfície 12 ha (àmbit Pont del Molinet)
Promotor Consorci del Besòs
Pressupost 1,061,092.00 € (PEM)
Comissaris Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Oriol Valls (projecte), Giovanna de Caneva (projecte), Guillem Bigas (projecte), Miquel Arias (projecte), Mar Grifol (Educació i Cultura Badalona), El Kapi (assessorament cultura urbana), Observatori de la Vida Quotidiana (assessorament memòria col·lectiva), districtes i ajuntaments dels municipis del Besòs

Articles Relacionats

Una gran festa contra la visió de perifèria

Històricament, Barcelona ha mirat cap a dins seu i ha deixat el Besòs com el pati del darrere, la perifèria que havia d’acollir les rondes, els barris obrers i la immigració. Malgrat això, a l’entorn del riu s’han desenvolupat ciutats diverses amb una personalitat pròpia, marcada, en gran part, per la frontera intangible que la... Read more »

Assaig General: El disseny com a prova urbana

  Tot i que en l’imaginari col·lectiu el disseny està vinculat a l’estètica, a l’arquitectura, a les arts plàstiques… qualsevol acte i objecte té un disseny en base a la funció que vol desenvolupar. Quan es tracta d’un gran esdeveniment a gran escala, el disseny ha de tenir en compte aspectes tan amplis com la... Read more »