La Floresta,

Museu de la Pau de Gernika

El concurs de reforma del Museu de la Pau de Gernika (Gernikako Bakearen Museoa) neix d’una ferma voluntat d’adequar un discurs a un temps i, amb això, definir una manera d’entendre el museu sociopolític com una mena d’organisme viu. La nostra proposta de reforma va plantejar la transformació conceptual del museu abans que la remodelació formal i econòmica. Es va entendre la reforma com una doble oportunitat que permetia actualitzar els continguts i alhora renovar el continent.

Es va proposar una museografia innovadora, creativa i genuïna, no tant pels dispositius expositius utilitzats com per la proposta de canvi de paradigma del museu. El museu deixaria d’explicar un relat per convertir el visitant en una espècie d’investigador que exerciria de guionista i de protagonista absolut del discurs, fent èmfasi en la seva individualitat i obrint així l’espai a totes les sensibilitats. El Museu de la Pau conté un passat molt recent, encara per escriure, que, guardat i classificat, es convertiria en metàfora d’allò irreversible.

Data d'Inici 01/07/2014
Data Final 08/07/2014
Títol Museu de la Pau de Gernika
Missió Concurs
Tipologia Reforma
Emplaçament Gernika, País Basc
Superfície
Promotor Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa / Fundació Museu de la Pau de Gernika
Pressupost 504,634.96 € (PEM)
Equip redactor Eva Serrats i Francesc Pla (Leve Projects), Francesc Cardeña, Laia Picas, Ignasi Tapiolas, Anna Boatella i Maite Leturia (La Central de Projectes)
Col·laboradors Adrianna Mas (projecte)

Articles Relacionats

Decidir col·lectivament la mobilitat d’un barri

  L’any 2013, el barri de La Floresta de Sant Cugat del Vallès va rebre una bona notícia a través del seu consell de districte: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia fet una anàlisi per establir uns criteris per a una possible futura pavimentació o urbanització. A la mateixa sessió, el govern santcugatenc va presentar... Read more »

Formular un model de masoveria urbana municipal

Al juliol del 2014 una colla de joves van fer una ocupació reivindicativa de les cases dels mestres de La Floresta, a Sant Cugat del Vallès, un edifici de sis cases de propietat municipal enganxades una a l’altra que estava en desús. La seva reivindicació era aconseguir que aquells habitatges esdevinguessin, amb el suport de... Read more »