La Floresta,

Programa de rehabilitació gradual i accions urgents de la masia de Cal Cucut

La masia de Cal Cucut, a La Llacuna, Anoia, és un edifici agrícola antic, que ha crescut al llarg dels anys amb la construcció d’estances adjacents que han ampliat els usos típics d’una masia (amb fins i tot una capella pròpia). Actualment té ús residencial per part d’una parella que necessita ajustar-la a les seves necessitats futures així com acabar amb alguns desperfectes de la coberta i millorar l’eficiència energètica de l’immoble.

Es desenvolupa, per tant, un avantprojecte per definir un full de ruta de les accions a realitzar durant els propers, entre les que hi ha el canvi de les estances amb la delimitació i calendarització de les actuacions. També es complementa amb un projecte tècnic per fer front a la primera fase més urgent: la substitució de les tres cobertes i l’adequació d’una part de l’interior.

El procés de creació de la proposta implica la realització de visites a la masia i l’intercanvi de propostes i possibilitats amb els interessats no només des d’una perspectiva de funcionalitat sinó també de la pròpia concepció de l’ús de l’habitatge (ús propi, cohabitatge, lloguer…). Finalment s’ha optat per una casa d’ús propi amb la possibilitat de rebre visites en altres estances més apartades del nucli on es desenvolupa la vida quotidiana i amb l’objectiu de poder deixar l’immoble en herència als fills. Cadascuna de les propostes s’ha hagut de plasmar en plànols a mode d’esborranys.

Les característiques finals de la proposta són:

– Canvi de les tres cobertes.

– Centrar l’activitat quotidiana en dues estances: l’habituació de matrimoni amb lavabo propi i la cuina-menjador amb sala d’estar per a dues persones.

– Habilitar una sala comú a mode de menjador i sala d’estar més àmplia a l’entrada principal per quan hi ha visites amb accés a les escales que donen accés a la planta superior on hi haurà les habitacions.

– Permetre accés a la capella directament des de l’exterior de la masia.

Data d'Inici 22/01/2017
Data Final En curs
Títol Reforma Cal Cucut
Missió Projecte Bàsic, Projecte Executiu, Direcció d'Obra
Tipologia Reforma i Rehabilitació
Emplaçament La Llacuna, Anoia
Superfície
Promotor Gemma Garcia i Sebastià Jórdar
Pressupost
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats

Articles Relacionats

Una casa entre arbres

La Casa del Passatge Gladiol, un habitatge unifamiliar aïllat de nova planta a La Floresta, s’acomoda al terreny respectant i posant en valor la vegetació que actualment pobla la parcel·la. La idea de mantenir la casa elevada sobre el terreny en una parcel·la amb una pendent tan pronunciada situa el volum edificat en contacte visual... Read more »