Unir el patrimoni prehistòric de Menorca en una exposició itinerant

Jordi Pascual Exposició itinerant “L’arquitectura Talaiòtica a la prehistòria de Menorca”
Àmbit introductori. © Museo Arqueológico Regional / Foto: Mario Torquemada-Museo Arqueológico Regional.

 

En l’intent de Menorca de ser reconeguda per la UNESCO pel seu patrimoni talaiòtic, s’ha preparat una exposició itinerant per arreu de l’Estat que posa en valor els prop de 1.500 jaciments que hi ha arreu de l’illa. Es tracta de les mostres d’arquitectura i cultura, generalment relacionades amb l’hàbitat o la mort, que tenien els pobladors de l’illa entre l’edat de bronze i l’edat de ferro.

Leve Projectes ha estat l’encarregada de preparar aquesta exposició itinerant que juga amb el concepte de la vida i la mort. Amb taules centrals i laterals, s’ubiquen objectes clarament relacionats amb un dels dos conceptes o que poden ser interpretats des de les dues perspectives. D’aquesta manera, els objectes tenen una interpretació des de la vida –representada amb cartells blaus– i una altra paral·lela i complementària des de la mort –representada amb cartells negres.

Àmbit central. Museu Arqueològic de Catalunya (MAC)

Àmbit central. Museu Arqueològic de Catalunya (MAC)

En ser una exposició itinerant no té grans elements sinó que juga amb objectes senzills però representatius, com una cassola que pot ser interpretada des de la vida –eina per cuinar– i des de la mort –utensili amb funcions fúnebres–. També s’incorporen maquetes i fotografies ja que gran part de la cultura talaiòtica es conserva en forma de restes arquitectòniques.

D’aquesta manera, la mostra té un seguit de cartells a banda i banda que contextualitzen i donen informació sobre els elements exposats i unes taules centrals amb objectes. Com que l’estructura està feta a base d’elements separats, es pot ajustar fàcilment a qualsevol sala d’exposicions. Com a culminació de l’exposició hi ha un mapa de Menorca amb elements projectats. Quan el visitant s’interposa entre la llum i el mapa, apareixen indicats els indrets de Menorca on s’han trobat mostres de la cultura talaiòtica.

Àmbit central. Museu Arqueològic de Catalunya (MAC)

Museu Arqueològic de Catalunya (MAC)

En aquest cas, l’exposició no ha suposat una gran tasca de recerca ja que es basa en un llibre ja editat que fa un ampli recull sobre la cultura talaiòtica existent a Menorca. En gran mesura, la mostra és l’adaptació de la publicació al format d’exposició itinerant.

Museu Arqueològic de Catalunya (MAC)

Museu Arqueològic de Catalunya (MAC)

Articles Relacionats