La Floresta,

Exposició itinerant “L’arquitectura Talaiòtica a la prehistòria de Menorca”

La instal·lació museogràfica de l’exposició temporal “L’arquitectura Talaiòtica a la prehistòria de Menorca” es concep al voltant d’un espai central. L’èmfasi d’aquesta centralitat espacial i narrativa queda afavorit per un primer àmbit introductori que ofereix les claus interpretatives de l’exposició i un àmbit final de síntesi i interacció amb els visitants, focalitzat en una gran imatge de Menorca.

L’àmbit central és un espai d’emoció. La seva formalització evoca una experiència arquitectònica. El muntatge expositiu proposa la contraposició de dos paraments perimetrals, arquitectures per a la vida i arquitectures per a la mort, separats –o units– per un espai central ocupat per objectes. Quatre taules organitzen els quatre períodes que es descriuen al llarg de l’exposició. Els paraments es construeixen mitjançant l’addició de caixes de llum, imatges-objecte que construeixen una seqüència espacial que evoca l’arquitectura ciclòpia descrita. D’aquesta manera, el muntatge garanteix una gran capacitat d’adaptació a les disposicions espacials que depararà la itinerància.

L’àmbit de síntesi final es focalitza en una gran imatge de Menorca que, com un paisatge, construeix el fons de perspectiva de l’espai central.

Data d'Inici 28/01/2016
Data Final 27/10/2016
Títol Exposició itinerant “L’arquitectura Talaiòtica a la prehistòria de Menorca”
Missió Projecte
Tipologia Exposició itinerant
Emplaçament Diferents emplaçaments
Superfície Variable
Promotor Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca
Pressupost (PEM)
Arquitectes Leve Projects
Col·laboradors Giovanna de Caneva (projecte), Cristina Brun (projecte), Adrianna Mas (projecte), Guillem Bigas (projecte), Víctor Bauzà (projecte), Clara Gassull (fotografia) Kultura, idees i estratègies per al patrimoni, S.L., Goñi Studio, Museu Arqueològic de Catalunya (MAC)

Articles Relacionats

De l’arqueòleg a la sala d’un museu

  La cova del Parpalló a Gandia és un gran vestigi de la prehistòria a la península ibèrica. Al seu interior un munt de tauletes de fusta dibuixades amaguen 16.000 anys d’història. Es tracta d’un patrimoni historiogràfic tant important com enigmàtic ja que es depositaven sense una periodicitat fixa i amb una diferència entre la... Read more »

Un museu arqueològic a l’aire lliure

El repte de museïtzar una excavació arqueològica és haver-se d’adaptar a la realitat del paratge sense posar obstacles que dificultin veure bé les restes que són motiu de la visita. Leve Projects va rebre l’encàrrec de museïtzar un castro, un poble preromà fortificat habitual a Galícia, i posar-lo en relació amb la resta de castros... Read more »

Unir el patrimoni prehistòric de Menorca en una exposició itinerant

  En l’intent de Menorca de ser reconeguda per la UNESCO pel seu patrimoni talaiòtic, s’ha preparat una exposició itinerant per arreu de l’Estat que posa en valor els prop de 1.500 jaciments que hi ha arreu de l’illa. Es tracta de les mostres d’arquitectura i cultura, generalment relacionades amb l’hàbitat o la mort, que... Read more »

Una exposició pensada per als autòctons

Menorca és Reserva de la Biosfera des de fa dues dècades però ara l’administració ha decidit donar un impuls al concepte entenent que no només respon als valors naturals sinó a la implicació de tots els actors del territori. Leve Projects ha estat l’encarregada de preparar una exposició itinerant pensada per ser consultada pels propis... Read more »

Una gran festa contra la visió de perifèria

Històricament, Barcelona ha mirat cap a dins seu i ha deixat el Besòs com el pati del darrere, la perifèria que havia d’acollir les rondes, els barris obrers i la immigració. Malgrat això, a l’entorn del riu s’han desenvolupat ciutats diverses amb una personalitat pròpia, marcada, en gran part, per la frontera intangible que la... Read more »