Glozero

Leve Projects Pis Zero d’Arrels Fundació

Àgora

Fon. [ ἀ γ ο ρ ά ];

1. f. Espai de rebuda i comiat del Pis Zero (PZ). Al vespre, en arribar al pis, els sense sostre són rebuts pels voluntaris, que els proporcionen un pack de benvinguda. Aquest pack està format per un matalàs (SP), que porta integrat una manta, un capçal divisori i un llum de ganxo que ofereix una il·luminació individual útil per desplaçar-se pel pis sense dependre de llums generals. És l’espai de rebuda i comiat, però també el lloc d’encontre on crear vincles, allí on el voluntari pregunta a l’habitant temporal del pis com li ha anat el dia o com es troba. El disseny de l’espai està inspirat en espais públics com la plaça, i per tant conté aquells elements que conformen l’espai de conversa i reunió, com la font o el banc. Comparteix lloc amb l’office i fa coincidir els moments del caldo i el cafè amb llet amb els de reunió i estada.

2. f. Espai d’educació i divulgació d’Arrels Fundació, destinat tant a la formació dels voluntaris que hi col·laboren com a l’atenció d’escolars interessats. També funciona com un espai de treball.

 

Camastre

Fon. [ k a m a s t ɾ e ];

1. m. Mòdul que permet generar una estructura contínua per tot el pis. Caracteritzat per la seva flexibilitat d’ús, és capaç de crear una continuïtat i generar diferents nivells. La seva multiplicitat d’usos permet resoldre diferents situacions i funcions durant tot el dia, com dormir, seure o esmorzar, entre d’altres.

2. m. La superposició de dos mòduls crea una taula, element utilitzat de manera puntual. D’aquesta manera, un mateix recurs soluciona la funció de banc, llit i taula.

 

Glozero

Fon. [ g l o z έ ɾ u ];

1. m. Sistema d’organització de paraules sorgides al llarg del procés de desenvolupament del Pis Zero que explica com s’interrelacionen les idees i els dissenys. Moltes de les paraules ens semblen conegudes, però en el context del PZ prenen unes connotacions diferents.

 

Llum de Ganxo

Fon. [ ʎ ú m d é g á ɲ ʃ u ];

1. m. Element que, juntament amb el matalàs Espe (SP), forma part del pack de benvinguda.

2. m. Significa la llum individual que persegueix una idea de llar. Busca l’autonomia de cada persona deixant la llibertat de decidir quan i on utilitzar-la. Aquest invent permet, així, gestionar els horaris de la llum general i resoldre conflictes que poden derivar de la convivència col·lectiva en un únic espai.

 

Matalàs Espe “SP”

Fon. [ m ə t ə l á s é s p é ];

1. m. Comprèn els elements bàsics per dormir: matalàs, manta i coixí-capçal. Aquest, juntament amb el llum de ganxo, forma part del pack de benvinguda. Aquests dos elements, acompanyats de les persianes disposades a la sala gran, ofereixen als sense sostre la possibilitat de construir el seu racó amb autonomia i llibertat.

2. m. Gràcies al plec triangular que forma amb el capçal adjunt, ajuda a crear intimitat i a mantenir certa distància visual amb la persona del costat, aportant més comoditat a l’espai col·lectiu. També funciona de respatller en moments de formació i divulgació durant l’ús diürn del pis.

3. f. Acrònim d’Esperanza, en homenatge a aquells polítics que creuen que una persona dormint amb un matalàs al carrer fa lleig.

 

Miquel Julià

Fon. [ m i k έ ɫ ʒ u l i á ];

1. m. Responsable de l’equip de carrer d’Arrels Fundació; equip que s’encarrega de recórrer els carrers de Barcelona, contactar amb les persones que hi viuen i establir un primer vincle de confiança i amistat.

2. m. Punt de partida del projecte PZ, juntament amb Ferran Busquets, entusiasta director d’Arrels Fundació. A ell devem la primera introducció al nostre usuari i la gènesi gràfica de l’ideograma de la teranyina i l’escala, principals reptes als quals s’enfronten les persones sense llar. Representa la indispensable feina de tutoria que ha realitzat Arrels a l’equip de treball de l’Innovation Lab ELISAVA.

 

Pis Zero (PZ)

Fon. [ p í s z έ ɾ u ];

1. m. Projecte que neix a l’Escola Superior de Disseny i Enginyeria ELISAVA de Barcelona, fruit de la investigació sobre habitatge temporal per a persones sense llar. Té una primera aplicació en un pis de Foment de Ciutat Vella, empresa municipal especialitzada en la gestió de projectes a Barcelona, però s’ha concebut com a model que pot ser replicat arreu. El PZ crea una nova tipologia residencial basada en la combinació d’àmbits com l’Àgora, la Sala Gran, el cancell i l’àmbit de serveis, l’office, la casa dels voluntaris i l’espai sense sostre, i basada, també, en una nova combinatòria que reorganitza l’espai en pis d’acollida de nit i espai de divulgació i formació de dia. Ha estat pensat per suggerir les connotacions essencials d’una llar compartida, però sense perdre la versatilitat característica d’un habitatge provisional o portàtil.

2. m. Aprofitant les hores en què el pis estarà desocupat, i atenent a les necessitats de la Fundació Arrels, el projecte incorpora un segon ús diürn d’aula o espai de reunió polivalent, destinat a la formació de voluntaris i a la realització de visites d’àmbit docent.

 

Racó

Fon. [ r ə k ó ];

1. m. Espai que cadascú considera apte per a la seva intimitat. Suposa un lloc de descans i de refugi enmig d’un espai obert.

2. m. Els dos elements del pack de benvinguda, el matalàs Espe i el llum de ganxo, permeten generar un espai on recollir-se i on acollir, un espai íntim dins de l’espai col·lectiu. Aquest recurs permet mantenir i millorar la mateixa estratègia que els sense sostre utilitzen al carrer, i permet també utilitzar amb llibertat els elements que el conformen per tal de sentir tot d’una qualsevol lloc com a propi.

 

Visibilitat

Fon. [ b i z i β i ɫ i t á t ];

1. f. Un del principals motors del projecte: el sentiment perdut dels sense sostre arran d’haver viscut al carrer. La manca de relació amb la resta de la societat i la ignorància constant per part d’aquesta els porta a pensar si realment els veu ningú, amb la consegüent pèrdua d’autoestima i de voluntat de reintegració.

2. f. Concepte que es tracta al PZ mitjançant la rebuda, però també a través del llum de ganxo. El sense sostre és rebut pels voluntaris i se’l fa sentir part d’una comunitat. L’habitant temporal del pis es fa visible de nit, per veure-s’hi i per ser vist per l’altre.

Compartir Article: ·

Paraules Relacionades: , ,

Articles Relacionats