La Floresta,

Arquitectura i Ciutadania

“Arquitectura i Ciutadania” és un programa impulsat pel COAC per a donar a conèixer els serveis que un nou personatge, l’”arquitecte de capçalera”, pot oferir directament a la ciutadania per a atendre les necessitats relatives al seu espai vital. Inspirat en el paper del metge de capçalera, l’“arquitecte de capçalera” és un arquitecte de proximitat, generalista, preparat per a escoltar, fer una diagnosi i aconsellar directament al ciutadà, oferint-li un full de ruta per atendre la seva demanda, resoldre-la directament o redirigir-la cap a un professional especialista més adient. El projecte consisteix en una sèrie d’accions –cursos, habilitació d’espais per al ciutadà a les seus dels col·legis d’arquitectura, etc.–, però també posa en marxa una important tasca de comunicació. Leve Productora s’encarrega de la producció de material audiovisual en base a quatre propostes: un vídeo clip de presentació del projecte; una sèrie de videotutorials sobre temes d’arquitectura; retrats d’arquitectes especialistes; making-of dels cursos impartits.

Data d'Inici 20/04/2015
Data Final 31/07/2015
Títol Arquitectura i Ciutadania
Missió Comissariat
Tipologia Programa
Emplaçament Barcelona
Comissariat Eva Serrats
Producció Leve Productora
Coproductors Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Articles Relacionats

El cooperativisme arquitectònic entra al Col·legi d’Arquitectes

A mesura que la participació ciutadana ha anat incidint en la lògica de les administracions públiques i que més arquitectes han començat a intercooperar, el treball tècnic s’ha vist alterat necessàriament. Cal fer entendre les actuacions arquitectòniques a persones que segurament no tenen la formació perquè, alhora, puguin fer aportacions amb un trasllat tècnic posterior.... Read more »

Decidir col·lectivament la mobilitat d’un barri

  L’any 2013, el barri de La Floresta de Sant Cugat del Vallès va rebre una bona notícia a través del seu consell de districte: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia fet una anàlisi per establir uns criteris per a una possible futura pavimentació o urbanització. A la mateixa sessió, el govern santcugatenc va presentar... Read more »

Formular un model de masoveria urbana municipal

Al juliol del 2014 una colla de joves van fer una ocupació reivindicativa de les cases dels mestres de La Floresta, a Sant Cugat del Vallès, un edifici de sis cases de propietat municipal enganxades una a l’altra que estava en desús. La seva reivindicació era aconseguir que aquells habitatges esdevinguessin, amb el suport de... Read more »