La Floresta,

Nova Unió de Cooperadors de Gavà

“Creguérem lògic donar també el significat del nostre sentit humà i col·lectiu a la façana del nostre edifici, despullant-la de parets gruixudes i mostrant amb la claredat de les vidrieres la nostra veritat interior i, en lloc de cornises i relleus bizantins, el rètol cubista de la nostra societat”.

La Unió de Cooperadors de Gavà va creure que la seva Seu –el lloc on desenvolupar el seu projecte cooperatiu– havia de ser en sí mateixa una expressió de llibertat i de col·lectivitat. L’arquitectura racionalista de Torres Clavé va ser, aleshores, la resposta a l’enunciat. El “què” i el “com” anaven íntimament lligats i l’arquitectura adquiria ple sentit. Celebrem, doncs, que amb aquesta convocatòria es creïn de nou aquestes condicions i puguem repensar l’edifici avui, simultàniament al desenvolupament d’un procés participatiu per a definir col·lectivament un nou projecte cooperatiu renovat i actualitzat.

 

Rehabilitar i habilitar

Entenem que hem d’assolir un doble repte:

Per un costat, rehabilitar l’edifici original. La malaurada sort del projecte, que en arribar la guerra va ser confiscat i adaptat per a un canvi d’ús, va frustrar el desenvolupament de la proposta de cooperativa. Fins avui no podrem despullar-lo de les modificacions que ha patit al llarg del temps i gaudir-lo, gairebé per primer cop, ara ja com a patrimoni de la modernitat.

Per un altre costat, cal habilitar-lo per al seu ús actual, en un moment en què vivim un renaixement de l’esperit cooperatiu. En aquest nou context històric, altament tecnològic, habilitar de nou un espai significa, més que mai, donar resposta i aportar significat a la necessitat de trobar-se en un lloc físic per a cooperar, cocrear o compartir.

 

Un edifici amb dues cares, la del s. XX i la del s. XXI

Donem resposta al doble repte a partir del tractament diferenciat de les dues façanes de l’edifici. La històrica, de cara a la Rambla de Maria Cases, serà completament restituïda –practicant un exercici d’arqueologia moderna– segons el projecte original, mentre que la façana posterior concentrarà totes les actuacions per a dotar-lo de les necessitats actuals: accessibilitat, però també els recursos tecnològics, de sostenibilitat energètica i de comunicació que són propis del nostre temps. Proposem que aquests elements nous no s’insereixin a la construcció existent, ja que les modificacions el desfigurarien, sinó que s’hi superposin i hi convisquin.

Construïm un cos d’accessos –escales i ascensor– superposat a l’edifici històric, que s’alinea en profunditat amb les construccions veïnes i que comunica i habilita els quatre nivells de l’edifici: de la planta soterrani a la coberta plana. La nova entrada es produeix obrint la planta soterrani, incorporant la resta del solar amb una plaça inclinada o grada exterior que la comunica amb la cota del carrer i que permetrà, com una extensió d’aquesta, desenvolupar actes públics a l’aire lliure.

Amb tot, aconseguim que un mateix edifici ofereixi dues cares en simultani: la històrica, porta d’entrada al descobriment d’un edifici patrimonial modern, i la nova, expressió de l’activitat cooperativa d’avui en dia.

 

Un projecte per a una cooperativa en procés de definició

Aportem una proposta arquitectònica simultàniament al desenvolupament del procés participatiu que definirà els usos i requeriments desitjats. Aquest moment intermedi del procés ens ha fet optar per no definir encara la distribució interior més enllà de proposar la restitució de l’estructura d’espais diàfans i polivalents de l’edifici històric. Entenem que la proposta ajudarà a decidir els usos possibles d’una manera menys genèrica, sobre els espais reals.

Si bé inicialment es tractava d’una cooperativa de consum amb accés per la planta botiga, amb una planta soterrani dedicada a magatzem i una planta superior dedicada a la vida social, ara es disposarà d’un edifici de tres plantes comunicades funcionalment amb un ascensor i vitalment per una escala exterior. Aquesta, de dimensions més generoses que les estrictament funcionals, permetrà que sigui un lloc en si mateixa, que part de l’activitat interior es desenvolupi i s’expressi mostrant-se en el pla de la façana, obrint-se a la seva pròpia plaça i donant continuïtat als nous espais públics a la Plaça de La Concòrdia.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 10/04/2017
Data Final 18/04/2017
Títol Nova Unió de Cooperadors de Gavà
Missió Concurs
Tipologia Reforma
Emplaçament Gavà, Barcelona
Superfície
Promotor Àrea Metropolitana de Barcelona
Pressupost (PEM)
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Miquel Arias (projecte), Guillem Bigas (projecte), Giovanna de Caneva (projecte), Joan Sabaté (sostenibilitat energètica)

Articles Relacionats

El cooperativisme arquitectònic entra al Col·legi d’Arquitectes

A mesura que la participació ciutadana ha anat incidint en la lògica de les administracions públiques i que més arquitectes han començat a intercooperar, el treball tècnic s’ha vist alterat necessàriament. Cal fer entendre les actuacions arquitectòniques a persones que segurament no tenen la formació perquè, alhora, puguin fer aportacions amb un trasllat tècnic posterior.... Read more »

Jornades d’Arquitectura Cooperativa

Davant la creixent voluntat d’una part de la ciutadania de formar part dels processos de transformació de la ciutat, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya va acollir, a través del “Programa de millora de la competitivitat” del Pla Impulsa, unes Jornades centrades en el paper actiu de l’arquitecte dins els processos participatius i en les eines... Read more »

Llocs per a la Convivència

Per a un Congrés sobre Habitatge Col·lectiu Sostenible, tractant-se d’un concepte que s’ha acotat adjectivant agregativament i essent nosaltres un equip que treballa des del projecte, proposem una aportació des de la descripció de casos concrets: projectes que ens han portat a plantejar-nos com podrien ser avui en dia els llocs per a la vida... Read more »