La Floresta,

Reurbanització del carrer Bon Viatge

El carrer Bon Viatge canvia de secció alliberant places d’aparcament a favor dels vianants. En concret, se suprimeix una de les dues franges d’estacionament fent possible l’ampliació de les voreres, que es reparteixen a parts iguals l’amplada de la franja suprimida. Alhora, la franja lateral que es manté al costat de la calçada central es converteix en una franja de servei que permetrà l’estacionament per abastir els múltiples comerços, endreçar els contenidors i ubicar en l’espai restant les zones d’aparcament reglat.

La singularitat del carrer Bon Viatge demana una transformació que posi èmfasi en el seu caràcter cívic. La via té un traçat diferent a la resta de carrers del voltant, és continua d’extrem a extrem del municipi, ocupa el centre geomètric de la trama urbana, concentra els comerços del centre ciutat i té un referent monumental en la frontalitat de la façana de l’església que li atorga un caràcter més de passeig que no pas de carrer.

En l’actualitat, la presència del cotxe estacionat a la via pública, l’èmfasi en els creuaments i la senyalística de viari, l’escassa dimensió de les voreres respecte a l’activitat comercial, la tímida presència d’un arbrat fora d’escala, un enllumenat impropi i la barreja de materials i elements urbans fan quasi invisible els seus potencials.

La nova secció s’acompanya d’una nova proposta de materials i elements urbans pensats des de la síntesi i la netedat de l’espai públic, però sense renunciar a les seves capacitats evocadores i de personalització d’un carrer que demana ser un passeig, que demana ser un autèntic Bon Viatge.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 06/02/2015
Data Final 10/11/2016
Títol Reurbanització del carrer Bon Viatge
Missió Estudi Previ, Projecte Executiu
Tipologia Urbanització
Emplaçament Sant Joan Despí, Barcelona
Superfície
Promotor Àrea Metropolitana de Barcelona
Pressupost 1,2M € (PEM)
Arquitectes Eva Serrats, Francesc Pla
Col·laboradors Giovanna de Caneva (projecte), Adrianna Mas (projecte), Cristina Brun (projecte), Guillem Bigas (projecte), Javier Meliz (aparellador), Tdi (enginyers)

Articles Relacionats

De carretera a carrer

La carretera es fa carrer. Segueix el mateix eix, amb llums que dibuixen la línia al cel i una discreta rugositat a terra, puntuada per LEDs.   La secció, estricta i capaç: dues vies per a cotxes i una pista bici a cada banda, segura, funcional, llegible, com a Flandes en medi urbà.    ... Read more »

Decidir col·lectivament la mobilitat d’un barri

  L’any 2013, el barri de La Floresta de Sant Cugat del Vallès va rebre una bona notícia a través del seu consell de districte: l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia fet una anàlisi per establir uns criteris per a una possible futura pavimentació o urbanització. A la mateixa sessió, el govern santcugatenc va presentar... Read more »

Estudi estratègic d’encaix urbà del Moll de la Fusta

  El Moll de la Fusta, més de 30 anys després de la seva construcció, necessita una redefinició del seu paper a la ciutat. La reflexió ha d’ajudar a repensar el difícil encaix ciutat–port. La visió estrictament immobiliària dels espais portuaris necessita el contrapunt d’una aproximació més urbana que posi en valor la riquesa dels... Read more »