La Floresta,

Terra de Castros

La presència de castros en el paisatge evoca una societat basada en l’atomització de l’hàbitat, un món caracteritzat pel cercle com a forma, per la pedra com a matèria, i una cosmovisió basada en el control del paisatge. Els castros estan presents en la vida dels habitants de municipis i parròquies, han servit per proveir-se de pedra i han estat dotats de valors màgics, de significacions recreades pels veïns. La nostra proposta per al concurs per la restauració i la museïtzació dels jaciments galaicoromans de la província de Pontevedra vol contribuir a la posada en valor, conservació i difusió d’un conjunt de jaciments molt diversos, amb una presència en el paisatge molt característica de cada enclavament.

Els reptes de la museïtzació són alhora científics, turístics i socioeconòmics. D’una banda, es prenen els treballs realitzats pels equips científics com a base de tota la intervenció. De l’altra, es busca que els castros siguin coneguts, utilitzats i gaudits per les comunitats més properes i pel turisme, promovent la presència quotidiana dels castros a les nostres vides i convertint el patrimoni no només en narrativa sinó també en lloc de trobada. Proposem una visió sostenible del turisme allunyada del turisme de consum, amb estratègies d’aproximació a la població local i d’identificació amb el patrimoni, que doti els jaciments d’humanitat, participació, emocions i significats. Així mateix, el projecte ha de tenir un impacte socioeconòmic, ser capaç de generar ocupació, revitalitzar llogarrets i parròquies, despertar l’orgull dels veïns.

 

De la ruta a la xarxa

Proposem una xarxa de jaciments fortament arrelada al territori, allunyada de la visió lineal associada a una ruta amb principi i final, de la peregrinació de castro en castro. La xarxa es perfila com una opció més versàtil que la ruta a l’hora d’interaccionar en esferes diverses i d’estendre’s a altres recursos turístics com bodegues, restaurants, parcs naturals, museus, jaciments i elements culturals, tant a escala provincial com nacional i internacional. Aquesta estructura arraïmada es reflecteix en el nom de “Terra de Castros”.

 

Línies estratègiques

Donat que els diferents assentaments presenten particularitats destacades, proposem dotar el conjunt de jaciments d’elements comuns que permetin reconèixer-los com a parts d’una xarxa, responent a la diversitat de llocs amb diversitat d’actuacions, però amb unitat de criteris, establint com a metodologia de treball uns codis que diferencien entre estratègies de museïtzació i dotacions de serveis de les quals es desprenen una sèrie de nivells d’intervenció.

Es va realitzar una proposta específica de museïtzació al jaciment de Monte do Castro, convertint el recorregut que transcorre des de l’àmbit d’acollida fins al jaciment en un espai narratiu de gran intensitat.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 11/02/2016
Data Final 29/02/2016
Títol Terra de Castros
Missió Concurs, Segon Premi
Tipologia Museïtzació jaciments
Emplaçament Pontevedra. Diferents emplaçaments
Promotor Diputación de Pontevedra, Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo
Pressupost 120,000 € (PEM)
Equip redactor Leve Projects, Kultura, idees i estratègies per al patrimoni, S.L., Goñi Studio
Col·laboradors Giovanna de Caneva (projecte), Cristina Brun (projecte), Adrianna Mas (projecte), Guillem Bigas (projecte), Paulino Vicente (consultor estructural), Javier Meliz (arquitecte tècnic)

Articles Relacionats

De l’arqueòleg a la sala d’un museu

  La cova del Parpalló a Gandia és un gran vestigi de la prehistòria a la península ibèrica. Al seu interior un munt de tauletes de fusta dibuixades amaguen 16.000 anys d’història. Es tracta d’un patrimoni historiogràfic tant important com enigmàtic ja que es depositaven sense una periodicitat fixa i amb una diferència entre la... Read more »

Un museu arqueològic a l’aire lliure

El repte de museïtzar una excavació arqueològica és haver-se d’adaptar a la realitat del paratge sense posar obstacles que dificultin veure bé les restes que són motiu de la visita. Leve Projects va rebre l’encàrrec de museïtzar un castro, un poble preromà fortificat habitual a Galícia, i posar-lo en relació amb la resta de castros... Read more »

Unir el patrimoni prehistòric de Menorca en una exposició itinerant

  En l’intent de Menorca de ser reconeguda per la UNESCO pel seu patrimoni talaiòtic, s’ha preparat una exposició itinerant per arreu de l’Estat que posa en valor els prop de 1.500 jaciments que hi ha arreu de l’illa. Es tracta de les mostres d’arquitectura i cultura, generalment relacionades amb l’hàbitat o la mort, que... Read more »

Una exposició pensada per als autòctons

Menorca és Reserva de la Biosfera des de fa dues dècades però ara l’administració ha decidit donar un impuls al concepte entenent que no només respon als valors naturals sinó a la implicació de tots els actors del territori. Leve Projects ha estat l’encarregada de preparar una exposició itinerant pensada per ser consultada pels propis... Read more »