Una pregunta difícil adreçada als infants

Leve Projects Què és Arquitectura?

“Què és Arquitectura?” vol apropar l’Arquitectura als infants, nens i nenes, despertant-los la curiositat pel seu entorn espacial, tectònic i urbanístic. L’arquitectura com a construcció de llenguatge pot ser útil en un moment formatiu en què el llenguatge esdevé l’eina per relacionar-se amb el món i per accedir més endavant a l’abstracció.

 

El projecte pivota sobre els vídeos on diversos arquitectes responen a la pregunta “Què és Arquitectura?”. Els primers vídeos es dirigeixen a la gent de 5 a 8 anys. És l’edat on comencen a utilitzar el llenguatge com a eina per relacionar-se amb el món i per accedir més endavant a l’abstracció. Els arquitectes han hagut de fer un esforç especial per a comunicar-se amb el públic infantil. La seva concepció de l’Arquitectura és l’essència de les seves propostes.

 

 

Els tallers pedagògics estan concebuts per a facilitar el contacte del projecte amb els nens. Amb la col·laboració dels nostres assessors de l’àrea educativa, estem elaborant mecanismes perquè el projecte sigui una eina accessible i útil per als centres educatius.

 

 

Els esdeveniments singulars són manifestacions experimentals del projecte que succeeixen per contacte-relació amb institucions, organitzacions o, senzillament, perquè sí. Cada esdeveniment és una excusa per a desenvolupar una experiència singular dels nens amb l’Arquitectura.

 

Compartir Article: ·

Paraules Relacionades: , , , , ,

Articles Relacionats