Workshop conjunt entre universitaris i escolars

Leve Projects Workshop Shadows

 

La necessitat d’ombra als patis de les escoles quan arriba l’estiu és un problema a solucionar pels tècnics de l’àrea d’Instal·lacions Escolars que podria arribar a esdevenir un projecte pedagògic a desenvolupar en el futur dins les mateixes escoles.

 

 

En base a la necessitat arquitectònica de fer habitable l’espai de joc exterior de les escoles a l’estiu, “Què és Arquitectura?” va impulsar un taller mixt per a nens d’educació infantil i primària i estudiants universitaris d’arquitectura per dissenyar i construir sistemes de creació d’ombra i de fresca als patis escolars, amb la col·laboració de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i l’Escola Isabel de Villena. Es va proposar als estudiants universitaris que desenvolupessin sistemes que poguessin ser executats pels nens i nenes de la mateixa escola i que contribuïssin a despertar en ells la curiositat pel seu entorn espacial i urbanístic.

 

 

Els responsables de l’Agenda 21 Escolar i del Consorci d’Educació de Barcelona es van interessar en la realització d’aquesta experiència pilot i en la possibilitat de sistematitzar-la i desenvolupar-la en el futur als patis de les escoles de la ciutat de Barcelona.

 

Articles Relacionats