El cooperativisme arquitectònic entra al Col·legi d’Arquitectes

Jordi Pascual Jornades d’Arquitectura Cooperativa

A mesura que la participació ciutadana ha anat incidint en la lògica de les administracions públiques i que més arquitectes han començat a intercooperar, el treball tècnic s’ha vist alterat necessàriament. Cal fer entendre les actuacions arquitectòniques a persones que segurament no tenen la formació perquè, alhora, puguin fer aportacions amb un trasllat tècnic posterior. Així mateix, el treball conjunt d’equips diversos significa haver de coordinar models de treball diferenciats.

 

 

Tot i això, el Col·legi d’Arquitectes sempre s’ha mantingut al marge d’aquest funcionament, centrat més bé en el treball autònom dels arquitectes per fer els projectes. És per això que, impulsades per Leve i altres col·lectius, al 2016 es van organitzar unes jornades sobre cooperativisme i arquitectura al Col·legi, una trobada d’arquitectes –molts d’ells joves que en el seu dia a dia es troben immersos en processos participatius–, experts i tècnics d’administracions públiques.

El primer i principal èxit de les jornades va ser la pròpia celebració, ja que era el primer contacte del Col·legi amb l’arquitectura cooperativa i la participació, la qual cosa va permetre arribar a gent que fins el moment no havia participat activament de les activitats de la institució. Si bé, l’objectiu final de les jornades, que buscaven la implicació de les universitats i les institucions perquè els arquitectes tinguin formació en aquest sentit en la seva carrera d’estudiants i ja com a professionals, no va acabar de quallar tot i les mostres de reconeixement del cooperativisme que tots els actors invitats van fer.

 

 

Les jornades es van distribuir en tres dies. Un primer d’obertura amb la presentació, la conferència inaugural a càrrec de Joan Subirats i l’estrena de Thoughts on Participation, un documental que recull les experiències participatives d’arquitectes reconeguts arreu d’Europa. Un segon amb treball conjunt i xerrades en què es van despertar les inquietuds sobre la participació ciutadana en els projectes arquitectònics. El darrer dia es va cloure amb un debat i conclusions amb la participació de representants d’institucions, professors d’universitats i tècnics.

 

Articles Relacionats