La dimensió sensorial d’una exposició itinerant

Leve Projects Exposició itinerant FCB Photoawards

Una exposició, a diferència d’un catàleg editat o d’un loop dins una pantalla líquida, ens emplaça a una experiència sensorial única on som espectadors i, alhora, protagonistes d’un recorregut de descobertes personals. La proposta per a l’exposició de fotografies del I Premi Internacional de Fotografia FCB, ideat per posar en valor i donar visibilitat als valors positius intrínsecs a l’esport, utilitza un recurs de pinacoteca per mostrar les obres de forma autònoma, deixant les fotografies suspeses en l’aire amb un sistema de suport imperceptible.

 

 

Es confia l’estabilitat a la tanca esportiva inclinada, autoportant i fàcilment transportable, i alhora característica de l’imaginari esportiu, que permet ser agregada i conformar diverses distribucions. La disposició de les obres esdevé així dinàmica i lliure. La capacitat d’adaptació del sistema de muntatge a espais diferents fa de cada exposició un escenari únic.

 

El cavallet metàl·lic de taula permet adequar les orientacions i les alçades al visitant i al recorregut. La il·luminació es fixa sobre l’estructura amb un braç articulat que permet deixar suspès el projector a l’alçada idònia. Les cartel·les, infografies, llegendes, crèdits i altres dispositius gràfics queden en un segon pla, facilitant la lectura de les obres. El cost, el transport i el muntatge dels elements s’adeqüen a les premisses de l’encàrrec.

 

Compartir Article: ·

Paraules Relacionades: , ,

Articles Relacionats