La Floresta,

Exposició itinerant FCB Photoawards

Una exposició, a diferència d’un catàleg editat o d’un loop dins una pantalla líquida, ens emplaça a una experiència sensorial única on som espectadors i, alhora, protagonistes d’un recorregut de descobertes personals. La proposta per a l’exposició de fotografies del I Premi Internacional de Fotografia FCB, ideat per posar en valor i donar visibilitat als valors positius intrínsecs a l’esport, utilitza un recurs de pinacoteca per mostrar les obres de forma autònoma, deixant les fotografies suspeses en l’aire amb un sistema de suport imperceptible.

Es confia l’estabilitat a la tanca esportiva inclinada, autoportant i fàcilment transportable, i alhora característica de l’imaginari esportiu, que permet ser agregada i conformar diverses distribucions. La disposició de les obres esdevé així dinàmica i lliure. La capacitat d’adaptació del sistema de muntatge a espais diferents fa de cada exposició un escenari únic.

El cavallet metàl·lic de taula permet adequar les orientacions i les alçades al visitant i al recorregut. La il·luminació es fixa sobre l’estructura amb un braç articulat que permet deixar suspès el projector a l’alçada idònia. Les cartel·les, infografies, llegendes, crèdits i altres dispositius gràfics queden en un segon pla, facilitant la lectura de les obres. El cost, el transport i el muntatge dels elements s’adeqüen a les premisses de l’encàrrec.

Data d'Inici 08/05/2017
Data Final 19/05/2017
Títol Exposició itinerant FCB Photoawards
Missió Concurs
Tipologia Exposició itinerant
Emplaçament Diferents emplaçaments
Superfície Sense definir
Promotor FCB, Futbol Club Barcelona
Pressupost 30,000.00 € (PEM)
Arquitectes Leve Projects, Grup Grop Exposicions i Museografia
Col·laboradors Miquel Arias (projecte), Guillem Bigas (projecte), Giovanna de Caneva (projecte)

Articles Relacionats

La dimensió sensorial d’una exposició itinerant

Una exposició, a diferència d’un catàleg editat o d’un loop dins una pantalla líquida, ens emplaça a una experiència sensorial única on som espectadors i, alhora, protagonistes d’un recorregut de descobertes personals. La proposta per a l’exposició de fotografies del I Premi Internacional de Fotografia FCB, ideat per posar en valor i donar visibilitat als... Read more »

Assaig General: El disseny com a prova urbana

  Tot i que en l’imaginari col·lectiu el disseny està vinculat a l’estètica, a l’arquitectura, a les arts plàstiques… qualsevol acte i objecte té un disseny en base a la funció que vol desenvolupar. Quan es tracta d’un gran esdeveniment a gran escala, el disseny ha de tenir en compte aspectes tan amplis com la... Read more »

S’inaugura l’exposició “Galaicos. Un pueblo entre dos mundos”

El passat 1 de novembre es va inaugurar l’exposició itinerant “Galaicos. Un pueblo entre dos mundos” al Museo Arqueológico Nacional de Madrid.   L’exposició presenta el patrimoni cultural lligat a la prehistòria de Galícia. Mostra els canvis i les continuïtats que es produeixen durant el període galaic de 2000 anys d’història i posa en valor la... Read more »

Unir el patrimoni prehistòric de Menorca en una exposició itinerant

  En l’intent de Menorca de ser reconeguda per la UNESCO pel seu patrimoni talaiòtic, s’ha preparat una exposició itinerant per arreu de l’Estat que posa en valor els prop de 1.500 jaciments que hi ha arreu de l’illa. Es tracta de les mostres d’arquitectura i cultura, generalment relacionades amb l’hàbitat o la mort, que... Read more »