La Floresta,

Museu de la Prehistòria a València

Es tracta del projecte museogràfic d’adequació tècnica de l’exposició permanent de Societats Prehistòriques, concretament de les Societats Caçadores i Recol·lectores, del Museu de Prehistòria de València, que es dedica, des de la seva creació el 1927, a la recuperació, l’estudi i la difusió del patrimoni arqueològic valencià. El museu acull una de les col·leccions sobre societats prehistòriques més importants de l’estat, creada majoritàriament a partir de les excavacions realitzades pel Servei d’Investigació Prehistòrica (SIP). La sala, inaugurada el 1995, requeria un condicionament i una actualització a fons que permetés presentar l’arxiu del museu amb rigor científic, modernitat i capacitat comunicativa i didàctica.

S’ha entès el museu com un espai d’interacció entre el públic i les col·leccions, buscant la comoditat del públic disposant espais de descans i de reunió al llarg del recorregut. El museu és, també, un lloc on es dubta i es debat, i on el visitant és confrontat als dilemes no només del passat, sinó també del present a través de la història. Es tracta de generar una comunicació efectiva interactiva, no merament transmissora. El repte de la remodelació de les sales consisteix en evolucionar d’un museu informatiu a un museu comunicatiu, d’un museu que presenta objectes a un museu que explica coses significatives pels visitants, essencialment entorn als objectes. Les restes arqueològiques, mitjanceres de la transmissió d’idees, esdevenen el punt d’atracció principal i de posada en valor de la tradició investigadora del museu.

Es proposa una visita en tres actes. El primer acte, “L’Arqueologia parla de nosaltres”, és l’espai d’immersió, de prefaci, la porta d’entrada al món de l’arqueologia a partir de la intensitat de jaciments trobats al territori valencià gràcies a la històrica tasca de preservació i estudi del Museu i el SIC. Es desenvolupa en un espai fosc i embolcallador, fet de clarobscurs, un lloc excavat, esculpit de textos, imatges, mapes interactius i vitrines. El recorregut desemboca a la segona sala, àmplia i lluminosa.

El segon acte, “El Pas del Temps, Les Formes de Vida”, es desenvolupa en un espai diàfan que mostra la Sala Paleolític en tota la seva amplitud i llargària. La porta d’entrada ens situa a l’eix perspectiu de la sala, mostrant alhora l’estructura simètrica de l’espai, constituïda per la relació temàtica entre les parets laterals i les peanyes centrals, i la gran estructura narrativa seqüencial de la visita.

Presidint el fons de la sala, el tercer acte i última part de la visita, “El Món simbòlic”, es desenvolupa al voltant d’una gran vitrina amb plaquetes de la Cova del Parpalló de pedra calcària gravada i pintada, en ocasions per ambdues cares. Aquestes plaquetes, llençades ritualment al fons de la Cova, són el clímax del recorregut expositiu. El dispositiu de presentació de les plaquetes recompon l’estratificació horitzontal del jaciment en una nova estratificació vertical i esponjada en el sentit de recorregut de la visita, permetent la lectura d’ambdues cares.

Llegir MésLlegir Menys
Data d'Inici 24/12/2015
Data Final 03/03/2016
Títol Museu de la Prehistòria a València
Missió Concurs, Segon Premi
Tipologia Museografia
Emplaçament València
Superfície 274,73 m2
Promotor Diputació de València, Àrea de Cultura
Pressupost 300,000 € (PEM)
Arquitectes Francesc Pla, Eva Serrats
Col·laboradors Adrianna Mas (projecte), Giovanna de Caneva (projecte), Cristina Brun (projecte), Kultura, idees i estratègies per al patrimoni, S.L.

Articles Relacionats

De l’arqueòleg a la sala d’un museu

  La cova del Parpalló a Gandia és un gran vestigi de la prehistòria a la península ibèrica. Al seu interior un munt de tauletes de fusta dibuixades amaguen 16.000 anys d’història. Es tracta d’un patrimoni historiogràfic tant important com enigmàtic ja que es depositaven sense una periodicitat fixa i amb una diferència entre la... Read more »

Un museu arqueològic a l’aire lliure

El repte de museïtzar una excavació arqueològica és haver-se d’adaptar a la realitat del paratge sense posar obstacles que dificultin veure bé les restes que són motiu de la visita. Leve Projects va rebre l’encàrrec de museïtzar un castro, un poble preromà fortificat habitual a Galícia, i posar-lo en relació amb la resta de castros... Read more »

Unir el patrimoni prehistòric de Menorca en una exposició itinerant

  En l’intent de Menorca de ser reconeguda per la UNESCO pel seu patrimoni talaiòtic, s’ha preparat una exposició itinerant per arreu de l’Estat que posa en valor els prop de 1.500 jaciments que hi ha arreu de l’illa. Es tracta de les mostres d’arquitectura i cultura, generalment relacionades amb l’hàbitat o la mort, que... Read more »

Una exposició pensada per als autòctons

Menorca és Reserva de la Biosfera des de fa dues dècades però ara l’administració ha decidit donar un impuls al concepte entenent que no només respon als valors naturals sinó a la implicació de tots els actors del territori. Leve Projects ha estat l’encarregada de preparar una exposició itinerant pensada per ser consultada pels propis... Read more »

Assaig General: El disseny com a prova urbana

  Tot i que en l’imaginari col·lectiu el disseny està vinculat a l’estètica, a l’arquitectura, a les arts plàstiques… qualsevol acte i objecte té un disseny en base a la funció que vol desenvolupar. Quan es tracta d’un gran esdeveniment a gran escala, el disseny ha de tenir en compte aspectes tan amplis com la... Read more »